Beloken Pasen: preek bij een nieuw schilderij van Leo Kornips !

H. Maria Bernadette Soubirous, maagd.

Geen H. Mis in de Landricuskerk