- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

H. Hartfeest A – Uitgeput en onder lasten gebukt

Hartfeest A – Uitgeput en onder lasten gebukt Echt/St.Joost 24-7-17

“Komt allen tot Mij, die uitgeput zijt en onder lasten gebukt” ,
roept ons Jezus op (Mt.11, 28a)

“Uitgeput zijn” verwijst naar innerlijk, naar psychisch lijden.
Wanneer voortdurend iets van ons binnenste, van ons hart gevraagd wordt,
dan lijkt dat op een put, waaruit voortdurend iets opgehaald wordt,
totdat hij uit-geput is.

Hoe wijd verspreid is dit in onze tijd, dit “uitgeput zijn”.
Op televisie kom je bv. regelmatig voorlichtingsfilmpjes tegen
van de Rijksoverheid, om depressies vroegtijdig te herkennen.
Een depressie is volgens de ggz de meest voorkomende aandoening
onder verzuimende werknemers.

Natuurlijk is niet elk tijdelijk uitgeput zijn meteen een depressie,
maar overeenkomsten zijn er wel.

“Onder lasten gebukt” verstaan wij eerder uiterlijk, lichamelijk lijden.
Want het is het lichaam dat zich onder lasten bukt, niet de ziel.

Jezus wil voor beide toestanden genezing schenken:
“rust”,  innerlijke rust voor onze ziel
en “verlichting”van het lichamelijke lijden.

“Komt allen tot Mij, nodigt Hij ons uit.
En wat doen wij dan vaak?
Wij huiveren die stap te zetten.

Want wij denken dan bewust of onbewust aan de dingen
die wij misschien moeten veranderen
Och neen, liever niet. Liever alles bij het oude laten.
Ook het uitgeput zijn en het gebukt gaan onder heel wat lasten.

Jezus probeert ons te overtuigen en zegt:
“Mij juk is zacht en mijn last is licht” (vers.30).
En toch willen wij dat vaak niet geloven.
De heilige Augustinus gebruikt daarvoor een heldere vergelijking.
Hij schrijft:

Elke andere last drukt je neer,
maar de last van Christus geeft je juist vleugels.

Wanneer je bij een vogel de vleugels wegneemt,
dan lijkt het alleen maar erop dat je gewicht wegneemt.
In werkelijkheid is het zo:
hoe meer je wegneemt,
hoe meer keten je hem vast aan de aarde.
                                                                  (vgl. H.Augustinus, preek 126)

Laten wij daarom met ons uitgeput zijn,
met ons gebukt gaan onder de lasten van het leven,
toch maar naar Jezus toegaan.

Ja, beter nog, doen wij dat al voordat de crisistijden beginnen.

Er is geen betere schuilplaats dan bij het Hart van Jezus.
Hij zal ons niet afkraken en van uit de hoogte op ons neerkijken,
maar geduld hebben met ons, ons alle tijd geven.
Want hij is zachtmoedig en nederig van hart.

Dus: Komt allen tot Hem, die uitgeput zijt en onder lasten gebukt.