In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

H. Drie-eenheid (C) – De betekenis van het kruisteken

H.Drie-eenheid (C) – Betekenis van het kruisteken                Echt/St.Joost, 21-5-16

Gisteren zag ik een Amerikaans YouTube-filmpje
met een prachtige uitleg van het kruisteken.
Ik geef u een vrije samenvatting ervan.
Het filmpje kunt u bekijken op onze website ParochieEcht.nl.

Elk gebed, elke Mis begint en eindigt met het kruisteken.
Vaak maken wij het zonder erbij na te denken.
Daarom is het goed, een keer bewust stil te blijven staan
bij de rijke betekenis van dit gebaar.

In de Westerse Kerk maken wij het kruisteken met de open hand,
een gebaar van het zegenen.
Maar nu keren wij die open hand naar ons toe, smeken wij voor ons om Gods zegen.

Het is trouwens opmerkelijk, dat de priester aan het begin van de Mis
samen met de gelovigen dit gewone kruisteken maakt
en aan het einde van de Mis de open hand half naar de mensen keert.
Zo wil hij aan het begin zeggen:
“Met u ben ik christen en zondaar die Gods genade nodig heeft”,
en aan het einde:
“Voor u ben ik priester die namens God de zegen mag geven
en de genade mag uitdelen”.

In de Oosterse Kerk wordt het kruisteken gemaakt
met de duim, wijs- en middelvinger bij elkaar,
een duidelijke verwijzing naar de drie-ene God.
En de andere twee vingers, die naar beneden wijzen,
staan symbool voor Christus, waarlijk God en waarlijk mens.

Als wij het kruisteken maken, kan het ons aan drie dingen herinneren:

 1. Ten eerste aan onze oorsprong.
  Wij zijn er, omdat een God, die Liefde is, ons heeft gewild.
  En deze God is een drie-ene God: Vader, Zoon en heilige Geest.
  Dat is het kerngegeven van ons christelijk geloof.
  Alleen omdat God drie personen in één God is,
  is God gemeenschap in zichzelf.
  En alleen dan maakt het zin te zeggen, God is liefde, liefde in zichzelf.
 1. Het kruisteken herinnert ons ten tweede ook
  aan onze menselijke waarde en aan die van alle andere mensen
  :Met het kruisteken hangen wij als het ware
  een prijskaartje aan onszelf, laten wij zien hoeveel wij God waard zijn.
  En dat is onvoorstelbaar veel.
  Dat is niet in geld uit te drukken.

  Ieder van ons is God zo veel waard,
  dat zijn Zoon voor ieder van ons persoonlijk mens werd,
  dat Hij voor ieder van ons verschrikkelijk leed aan het kruis,
  en voor ieder voor ons stierf om de prijs te betalen voor onze zonde.

  In de oorlog zijn soldaten die vrouwen wilden verkrachten,
  teruggedeinsd toen deze in hun doodsangst een kruisteken maakten.
  Het kruisteken als prijskaartje van de mens…

 2. Het kruisteken herinnert ons ten slotte aan de zin van ons leven:
  Want de uiteindelijke zin van ons leven is
  God te kennen, te beminnen en te dienen, zoals de catechismus zegt,
  om daardoor het eeuwig leven te verkrijgen
  en voor altijd bij God gelukkig te zijn.

  Het gebaar van het kruisteken maakt ook dit duidelijk.
  Voor het kennen van God wijzen wij op het hoofd,
  voor het beminnen van God op het hart
  en voor het dienen op de schouders of armen.

Een kruisteken, dat wij bewust maken,
herinnert ons dus aan onze oorsprong, de drie-ene God,
aan de prijs die voor ons betaald werd aan het kruis
en aan onze uiteindelijke bestemming.

Zie ook:
https://www.facebook.com/AscensionPress/videos/10154296760045832/