In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

H.Drie-eenheid  C – Binnen gezogen in een film

H.Drie-eenheid  C – Ingezogen in een film            Echt/St.Joost, 16-6-2019

Wanneer u de keuze hebt,
om naar een onbeschrijfelijk mooi schilderij te kijken
of naar een even onbeschrijfelijk mooie film,
dan zult u waarschijnlijk voor de film kiezen.

Want hoe mooi het schilderij ook mag zijn,
hoe veel  u er ook op ontdekt,
hoe groot ook uw geestelijke interactie is met dat schilderij,
een film biedt meer.

In een film is er veel meer levendige interactie
tussen de verschillende personages onderling
en veel meer interactie met u, de toeschouwer.
Doordat u als het ware het verhaal wordt ingezogen
worden u de verschillende personen steeds vertrouwder,
deelt u in hun emoties
en wordt u zelf deel van het verhaal.

Hoe onvolkomen mijn vergelijking met schilderij en film ook moge zijn,
zij geeft hopelijk wel weer hoe blij ik ben
dat wij christenen in een drie-ene God mogen geloven,
in een God met interactie, in zichzelf en met ons.

De catechismus van de katholieke Kerk omschrijft dat,
wat ik in de vergelijking met de film bedoelde, met de woorden:

“Door de genade van het doopsel
‘in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest’(Mt.28,19)
worden wij geroepen deel te hebben aan het leven
van de gelukzalige Drie-eenheid,
hier op aarde in het duister van het geloof
en na de dood in het eeuwig leven” (CKK 265).

Ook al heeft ons Jezus dit duister van het geloof
door zijn openbaringen een klein beetje verhelderd,
een verdieping in dit geloofsmysterie
gaat de mogelijkheden van een preek te buiten.

En zo wil ik afsluiten met het mooiste gebed,
dat ooit over en tot de Drie-eenheid is geschreven.
Het is van de heilige karmelietes Elisabeth van Dijon.
Misschien begrijpt u zonder verdere uitleg niet elk van haar woorden
Maar laat u zich meenemen door haar verlangen
ook deel te mogen hebben aan die onbeschrijfelijk mooie ‘film’
die wij de goddelijke Drie-eenheid noemen.

O mijn God,
Drie-eenheid die ik aanbid,
help mij mezelf helemaal vergeten
om mij in U te vestigen, roerloos en stil
alsof ik reeds in de eeuwigheid was.
Niets moge mijn vrede verstoren,
niets mij uit U verwijderen,
mijn Onveranderlijke.
Maar elke minuut voere mij verder binnen
in de diepte van Uw Mysterie.

Schep vredige stilte in mijn ziel,
maak er Uw hemel van, Uw geliefde thuis,
de plaats waar Gij rusten kunt.
Dat ik U daar nooit alleen late,
maar er helemaal zij, wakker in geloof,
heel en al aanbidding, volkomen prijsgegeven
aan Uw scheppende kracht.

O Christus, mijn Geliefde,
uit liefde gekruisigd,
ik wil een bruid zijn voor uw hart,
u bekleden met heerlijkheid,
U beminnen … tot ik erbij sterf!
Maar ik voel mijn onmacht
en ik vraag U:
bekleed mij met Uzelf,
mijn ziel geheel afgestemd op de uwe,
doordring mij,
overrompel mij,
neem Gij in mij alle plaats in.
Dan zal mijn leven enkel nog zijn
een afstraling van uw leven.
Kom in mij als Aanbidder,
als Verzoener, als Verlosser.

O Eeuwig woord,
woord van mijn God,
ik wil mijn leven doorbrengen
luisterend naar U,
heel volgzaam worden
om alles van U te leren.

Door alle nachten,
alle leegten,
alle onmacht heen
mijn blik voortdurend op U,
blijven in uw grote licht.
O Zon, die ik bemin,
boei mij zozeer,
dat ik nooit meer weg kan
uit uw lichtkrans.

O verterend Vuur,
Geest van Liefde,
kom over mij
opdat het Woord in mij
als het ware
opnieuw kan geboren worden.
Laat mij voor Hem
een nieuwe mensheid zijn,
waarin Hij heel zijn Mysterie
herbeleven kan.

En Gij, Vader,
buig U over uw arme, kleine schepsel neer.
Overdek haar met uw schaduw.
zie in haar slechts
de Veelgeliefde,
in wie Gij welbehagen hebt.

O mijn Drie, mijn Al, mijn Zaligheid,
oneindige Eenzaamheid,
Onmetelijkheid,
waarin ik mij verlies,
ik lever mij aan U uit als een prooi.
Berg U diep in mij
opdat ook ik mij bergen kan in U,
wachtend tot ik in uw licht ga schouwen
de eindeloze diepte van uw heerlijkheid.