In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

H. Andreas, apostel

Avondmis    uit dankbaarheid ter ere van O.L. Vrouw van Schilberg; 
t.e.v H. Hart van Jezus en voor priesterroepingen; 
jrd. Frits Roufs en echtgenote Mia Roufs – Konings