In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Goede Vrijdag– Overhaast geschreven emails     

Goede Vrijdag– Overhaast geschreven emails              Echt, 30-3-18

Waarom heet ”Goede Vrijdag” Goede Vrijdag”?
Voor Jezus was die toch helemaal niet zo goed.

Dat is de vraag die ik ook dit jaar weer de kinderen heb voorgehouden.
En het juiste antwoord is: “Omdat die goed was voor ons”.

Jezus stierf voor ons.

Want wat wij ook verkeerd doen, hoe klein ook,
uit eigen krachten kunnen wij die beledigingen van God
deze ondankbaarheden tegenover Zijn overgrote liefde
die het wezen van elke zonde uitmaken,
nooit ongedaan maken.

Zonde lijkt op een overhaast geschreven e-mailbericht vol van beledigingen.
Een keer verstuurd, kunnen wij het niet meer ongedaan maken.

Maar gelukkig hebben wij voor onze zonden,
voor onze overhaast geschreven e-mailberichten nog een “server”,
die al bij voorbaat weet wanneer en waarover wij spijt hebben.

En wanneer wij onze spijt aan Hem bekendmaken,
dan zal deze “server” alle beledigingen op zich nemen.
Pas dan zal Hij ze
– goed gefilterd en van verontschuldigend commentaar voorzien –
verder leiden tot het eindadres, Zijn en onze hemelse Vader.

Dat is het geheim van onze verlossing.