In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Goede Vrijdag – Het virus in Gods plan

Goede Vrijdag – Het virus in Gods plan                                       Echt, 1-4-2021

“De pandemie heeft ons met een slag van iets bevrijd
dat voor ieder van ons en voor de mensheid als geheel
altijd al een gevaar was: de waan alles zelf te kunnen”.

Dat zei de pauselijke hofpredikant Raniero Cantalamessa
vorig jaar aan het begin van de pandemie en dat geldt natuurlijk nog altijd.

Wel hebben de wetenschappers in een recordtempo een vaccin ontwikkeld,
maar nu blijkt de vaccinatiesnelheid de nieuwe virusvarianten
niet bij te kunnen benen.

Het kleinste element van de natuur, een virus, was nodig
om ons mensen te herinneren, hoe kwetsbaar wij zijn
en dat wij ook met geld en macht en technologie
niet alles in handen hebben.

God heeft het virus niet gestuurd.
Want als het virus een straf van God was,
kon je niet verklaren dat goede en slechte mensen
op gelijke wijze worden getroffen.

Neen, God heeft dit virus niet gestuurd.
Maar God kan het virus gebruiken om er iets goeds uit voort te laten komen.
Zoals Hij in de tijd van Mozes giftige slangen gebruikte
om de mensen tot meer vertrouwen en groter geloof in God te bewegen.

Want toen de Israëlieten door giftige slangen werden gebeten,
gaf God aan Mozes de opdracht een bronzen slang aan een paal te hangen.
Allen die vol vertrouwen opzagen naar de bronzen slang werden gered.

Jezus maakt zich dit symbool te eigen wanneer Hij zegt:

“De Mensenzoon moet omhoog worden geheven,
zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn,
opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben” (Joh.3,14-15).

Ook wij werden in deze coronatijd door een onzichtbare, giftige ‘slang’ gebeten.

Laten wij opkijken naar Hem die onze Redder is.
Wie in geloof omkijkt naar Hem, sterft niet.
En wanneer hij sterft, dan alleen om het eeuwig leven binnen te gaan.