In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Gebed aan het begin van het nieuwe jaar 2021

Gebed aan het begin van het nieuwe jaar 2021

(Door de Oostenrijkse bisschoppen uitgegeven voor het begin van het nieuwe jaar 2021)
Vrije vertaling door pastoor Rainer Kanke

God van vrede,

Aan het begin van het nieuwe jaar leggen we alles in uw handen.
Tegenover onmacht en nervositeit, tegenover onzekerheid en vragen
durven wij stappen van vertrouwen te zetten.
Ons leven wordt immers door U geleid en niet door een blind lot.
Verklaringen en debatten over de toestand van de wereld schieten tekort.
Daarom willen wij in de vrede, die U geeft, een weg van vertrouwen kiezen.

God van vergeving

Help ons aandacht te schenken aan uw stille aanwezigheid.
In het licht van de pandemie die nog steeds niet is overwonnen,
willen we ​​de verleiding weerstaan om schuldigen te noemen
of ons op het falen van mensen en instellingen te fixeren.
Aan uw hand willen wij wegen van verzoening bewandelen,
willen wij bereid zijn tot een verandering van ons hart
in denken, spreken en doen.

God van leven,
Wij bidden voor allen die vervuld zijn van bitterheid en teleurstelling.
Sterk allen, die ziek zijn en lijden, met uw genezende nabijheid.
Leer ons in dit nieuwe jaar om met respect en waardering
het leven in zijn schoonheid én kwetsbaarheid te ontmoeten.
Versterk ons medeleven en onze creativiteit
in het helpen van de behoeftigen en de eenzamen,
juist uit dankbaarheid voor alles wat ons zelf geschonken werd.

God van liefde,
Geef ons volharding in het goede, troost in de nood
en geduld in de uitdagingen van deze moeilijke tijd.
Help ons U in alles te zoeken, te vinden en te beminnen.
Omwille van Jezus, onze Heer en Broeder die de dood heeft overwonnen,
bent U ons vertrouwen en de altijd nieuwe bron van diepe vreugde.
Wij vertrouwen op U en de spirituele kracht van uw liefde.

Amen.