- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Feest vd heilige Familie A – Over dromen en dromen

Feest vd heilige Familie A – Over dromen en dromen   Echt/St.Joost, 29-12-19 

Een tijdje geleden had ik in het AZC meerdere gesprekken
met een asielzoeker die te horen had gekregen
dat hij terug moest naar het land van herkomst.
De arme man sliep nauwelijks nog en had voortdurend nachtmerries.

Terug te moeten naar al die ellende en gevaren
die hij in zijn thuisland meegemaakt had,
was het ergste dat hij zich kon indenken.
“Zij kennen mijn land niet, zij kennen mijn land niet,
maar ik ken het, ik heb er geleefd”,
herhaalde hij maar steeds weer.

Die asielzoeker, die dan plotseling was verdwenen,
omdat hem een leven op straat, een leven in de illegaliteit in Nederland
10 keer beter leek dan alles wat hem in zijn thuisland te wachten stond,
die asielzoeker stond nu weer voor mijn ogen,
toen ik over het evangelie van vandaag nadacht.

Bij het oppervlakkig lezen kun je de indruk krijgen
dat Jozef wel een erg dromerig type was.
Alleen al in het stukje dat wij vandaag hoorden,
had hij er al drie bijzondere dromen!

Maar als wij dit evangelie nader bestuderen, dan valt op
hoeveel woorden er gebruikt worden die met gevaar te maken hebben.

“Vlucht” (v.13) / “Herodes komt het Kind zoeken om het te doden” (v.13)
“Hij vreesde daarheen te gaan (v.22) / “In een droom gewaarschuwd”(v.22).

Dit zijn geen gewone dromen, schoot mij te binnen, dit zijn nachtmerries,
vergelijkbaar met die van mijn asielzoeker!

Maar het bijzondere van Jozef is dat hij ondanks die nachtmerries
naar tekenen van Gods wil blijft zoeken, naar aanwijzingen wat hij moet doen.
En, dat hij die aanwijzingen omzet in concrete daden.

Jozef blijkt helemaal geen dromer te zijn. Hij is een doener!
En een hele goede ook!

Met zijn zwervend bestaan – van Betlehem naar Egypte,
van Egypte naar Galilea en binnen Galilea naar Nazaret –
blijkt hij helemaal te beantwoorden aan de bedoelingen van God.

Jozef zorgt namelijk onbewust ervoor dat elke oude voorspelling
over de herkomst  van de Messias in vervulling gaat.

Hopen wij, dat ook het zwervend en illegale bestaan
van mijn asielzoeker onderdeel is van een groter plan van God.
En dat hij zelf de tekenen, die God hem wil geven, kan ontdekken.

Gezocht naar die tekenen heeft hij in elk geval al vaker.
Want een van de weinige boeken die hij in het AZC bezat, was zijn Bijbel.