In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Hoogfeest: Maria Tenhemelopneming

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming                    Echt/St.Joost, 15-8-18

Je hebt twee soorten van bewijsvoering, van gevolgtrekking.
Ik zou ze de “dat”- en de “hoe”- redenering willen noemen.

Bij voorbeeld: De mensen weten al sinds vele eeuwen:
Als het regent en er breekt tezelfdertijd de zon door het wolkendek,
dat er dan een regenboog verschijnt.

Wat de mensen nog niet zo lang weten is
hoe een regenboog precies ontstaat,
namelijk doordat de witte zonnestralen door de waterdruppels worden gebroken
en in de verschillende spectrale kleuren worden weerkaatst.

Heeft het niet weten van dit tweede feit de mensen ooit ervan afgehouden
de schoonheid van een regenboog te bewonderen? Neen.

Hetzelfde onderscheid tussen een “dat”- en een “hoe”- redenering
komen wij ook herhaaldelijk tegen op het gebied van het geloof.

Het geloof kent heel veel “dat”-redeneringen of -gevolgtrekkingen,
maar zal het antwoord op de vraag naar het “hoe” aan God moeten overlaten.

Zo is het helemaal logisch, dat God zijn grootste scheppingswerk,
de onbevlekte Maagd Maria,
die Hem als tempel voor de menswording van zijn Zoon mocht dienen,
op het einde van haar leven niet “afdankt” zoals vele dingen vandaag.

Zij die zo intens en zo trouw haar hele leven lang met haar Zoon verbonden was,
mocht gewoon het verderf van de dood niet meemaken,
moest ononderbroken met Hem verbonden blijven.
En dus gelooft de christenheid sinds oude tijden
dat Maria met lichaam en ziel ten hemel is opgenomen.

Dat lijkt wel logisch.
Laten wij dan onze vreugde om dit prachtige geloofsfeit vertroebelen,
omdat wij het hoe niet kunnen doorgronden? Neen.

En er is trouwens nog een reden om dit feest niet te laten vertroebelen
door een onoplosbaar piekeren over het hoe:

Dit feest gaat namelijk ook over ons.
Het herinnert ons dat ook wij mogen deel hebben aan die voltooide schepping,
die Maria nu al ten deel valt.

De apostel Paulus heeft het ons hoogstpersoonlijk uitgelegd:

Als de Geest van Hem die Jezus van de doden heeft opgewekt, in u woont,
zal Hij die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan,
ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken door de kracht van zijn Geest,
die in u verblijft (Rom.8,11).

Hoe dat gaat? Weten wij niet.
Maar dat het zo gebeurt, lijkt logisch.

En daarin bestaat de vreugde van dit feest.