In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Feest van de H.Familie B – Een lamp van Philips

Feest van de H.Familie B – Een lamp van Philips             Echt/St.Joost, 31-12-2017

Philips verkoopt al sinds jaren een lamp,
die geleidelijk aan van kleur verandert,
van rood licht naar oranje, van oranje naar paars, van paars naar blauw enz.
Eenmaal geplaatst, schijnt de lamp altijd op dezelfde voorwerpen,
maar die krijgen door het verschil van kleur telkens een ander uitzien.

Aan die lamp moest ik denken, toen ik nadacht over de samenhang
van de verschillende feesten van de kersttijd.

De schijnwerper is telkens gericht
op een en hetzelfde gezin: Maria, Jozef en het Kind,
maar bij elk feest komen ze in een ander licht te staan.

Met kerstmis ging het vooral om het Kerstkind, om de God die mens werd,
en volgende week met het feest van Driekoningen (= Openbaring des Heren)
gaat het om de relatie van het goddelijk Kind naar de buitenwereld toe,
naar de mensen die God zoeken.

In die twee feesten zit een zekere dynamiek opgesloten
die je door twee lijnen kunt weergeven:
bij het Kerstfeest een verticale lijn van boven naar beneden (God werd mens)
en bij het Feest van Driekoningen een horizontale lijn (mensen komen tot God).

Het feest van de H.Familie lijkt daarentegen op het eerste gezicht
statisch, een zoetsappig plaatje waar je maar weinig mee kunt
als voorbeeld voor ons gewone mensen in een gewoon leven:

  • Wie heeft nou zelf een goddelijk Kind,
  • wie is nou zelf onbevlekt ontvangen en zonder enige zonde zoals Maria
  • of wie geldt als even rechtvaardig en rechtschapen als Jozef?

Maar wie zo naar het Feest van de H.Familie kijkt,
vergeet dan ook dat in een gezin altijd een intermenselijke actie heerst.

Wanneer wij ons mediterend verdiepen
in die intermenselijke actie binnen de H.Familie,
dan vinden wij veel meer overeenkomsten met ons gewone leven
dan wij aanvankelijk zouden denken.
Hoe zou zich Maria gevoeld hebben tegenover Jozef,
toen ze ongepland zwanger werd?
Komen soortgelijke problemen rond zwangerschappen
vandaag niet meer voor?

Welke innerlijke conflicten moet Jozef doorgemaakt hebben,
toen hij daarvan weet kreeg.
Hoezeer werd zijn liefde tot Maria, zijn vertrouwen in haar op de proef gesteld.
Komen soortgelijke teleurstellingen – of ze nu terecht zijn of onterecht –
vandaag niet meer voor?

En die bezwaarlijke reis van meer dan 100 km van Nazareth naar Bethlehem.
Welke jonge vader zou dan niet erover inzitten hoe zijn hoogzwangere vrouw
dat moet klaarspelen?

Die onmacht en die woede die Jozef gevoeld moet hebben,
dat hij zijn vrouw en zijn pasgeboren kind niets kon bieden
aan veiligheid en comfort.
Komt dat in onze tijd helemaal niet meer voor?

En dan het Kind zelf.
Het mag dan wel een goddelijk kind geweest zijn,
maar met 12 jaar, toen de jonge Jezus bewust achterbleef in de tempel
en zijn ouders in grote angst verzette,
had hij ook puberale trekken zoals die van zijn leeftijdsgenoten.

Laten wij dus naar de intermenselijke relaties binnen de H.Familie kijken.
Dan herkennen wij eerder de situaties die wij ook meemaken
en dan worden Jezus, Maria en Jozef personen voor ons
van wie wij geloven dat ze ons kunnen begrijpen en dat ze ons willen helpen.