In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Eerste zondag van de advent. (Leesjaar C)

Hoogmis     Pastoor Bert Mom.          Zang   Harrie Philipsen
voor de parochie;
gest. jrd. Til en Pierre Hausmans – Beulen en hun petekind Paul
en alle overleden familieleden;
Maria Jonk en Paul Beunen en familie;
Mia  Walraven – Jetten, vanwege haar verjaardag.