- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Doop van de Heer

Doop van de Heer (Jaar A)                             Echt/ St.Joost 12-1-2014

De Doop van Jezus in de Jordaan is het Bijbelverhaal,
waarin het specifiek christelijke van ons geloof duidelijk wordt:
anders dan Joden en Moslims geloven wij immers in een drie- ene God. De stem uit de hemel is van God de Vader. Die noemt Jezus zijn Zoon, zijn veelgeliefde, in wie Hij welbehagen heeft. En de H.Geest verschijnt in de gedaante van een duif die op Jezus neerdaalt.

Die drie goddelijke personen komen in onze geloofsuitingen steeds weer terug: In het kruisteken, in de geloofsbelijdenis en in de opbouw van de H.Mis, die altijd wordt opgedragen aan God de Vader, door zijn Zoon  Jezus Christus en in de eenheid en kracht van de H.Geest.

Wij geloven dus in een drie-ene God.
Als het goed is. Maar hoe staat het om ons geloof?
Dit vroeg zich ook de paus (eer)gisteren af in zijn preek van 10 januari. Letterlijk zei hij:

Het geloof is de belijdenis van God; van die God die zich aan ons geopenbaard heeft vanaf de tijd van de vaderen tot vandaag.
(Het geloof is dus de belijdenis) van de God van de geschiedenis.
Dat is het wat wij elke dag opzeggen in de geloofsbelijdenis.

Maar het is een ding om de geloofsbelijdenis van harte op te zeggen
en een ander, om het als een papagei na te praten, niet waar?
Ik geloof in God, ik geloof in Jezus Christus, ik geloof…
Geloof ik in dat, wat ik zeg?
Is mijn geloofsbelijdenis waarachtig
of zeg ik de dingen een beetje van buiten op, omdat het zo hoort?
Of geloof ik alleen maar de helft?

(Wij moeten) het gehele geloof belijden! Helemaal, niet alleen maar ten dele! Helemaal!
(En wij moeten) dit geloof bewaren, zoals het tot ons gekomen is
op de straat van de overlevering: het hele geloof!

En hoe kan ik weten of ik het geloof goed belijd?
Daarvoor bestaat een teken:
Wie het geloof, en weliswaar het gehele geloof, goed belijdt,
die is ook in staat tot aanbidding, tot aanbidding van God.

Ik durf te zeggen dat het thermometer van het kerkelijk leven
in dit opzicht een beetje laag staat, zo zei de paus letterlijk.

Wie in de Heer blijft, wie in zijn liefde blijft, die overwint de wereld.
Het geloof kan alles! Het is een overwinning!

Het zou goed zijn, als wij ons dat steeds weer zelf voor ogen houden,
want ook wij zijn vaak christenen die verslagen zijn.
De Kerk is vol van verslagen christenen die niet kunnen geloven
dat ons geloof een overwinning is en die dit geloof ook niet leven.
Maar wanneer men dit geloof niet leeft, dan overwint de wereld,
dan overwint de Vorst dezer wereld.

Laten wij ons geloof in de drie-ene God dus goed belijden
en proberen wij ook erna te leven. Dan is er hoop.
Want het geloof kan alles! Het is een overwinning!

Radio Vatican Artikel Papstpredigt