In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Doop van de Heer  C – De Geest komt in het gebed

Doop van de Heer  C – De Geest komt in het gebed     St.Joost/Echt, 13-1-19

“Terwijl… Jezus na zijn doop in gebed was”, schrijft de evangelist Lucas.

Hoewel het feit dat Jezus biddend het doopsel van Johannes heeft ontvangen,
ook in de beschrijving van de andere evangelisten verondersteld mag worden,
is de evangelist Lucas de enige die het uitdrukkelijk vermeldt.

Lucas heeft dan ook in zijn Evangelie en de Handelingen van de Apostelen,
die ook van zijn hand zijn, altijd een bijzondere aandacht gehad
voor de heilige Geest.
Wij mogen hem wel de specialist voor de werking van de heilige Geest noemen.

En daarom is zijn vaststelling dat zich de heilige Geest,
evenals bij het Pinkstergebeuren, juist in en door het gebed openbaart,
zo belangrijk.

“Terwijl… Jezus na zijn doop in gebed was”, geschiedde het
dat de hemel open ging, en dat de heilige Geest ,
in lichamelijke gedaante als een duif, over Hem neerdaalde…” (Lc.3, 21-22a).

Vandaag wordt met het Feest van de Doop van de Heer de kersttijd afgesloten.
Daarom wil ik nog een keer kort terugkijken hoe alles begon.

Ik vroeg mij af, hoe kan het misschien gebeurd zijn
wat de engel Gabriël tegen Maria zei:
“De heilige Geest zal over u komen
en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen…” (Lc.1, 35b).

In mijn meditaties tijdens de kersttijd kwam mij altijd weer
het prachtige gebed van de heilige Elisabeth van Dion in gedachten,
dat, een klein beetje aangepast, ook Maria gesproken zou kunnen hebben.

O mijn God, die ik aanbid,
help mij mezelf helemaal vergeten om mij in U te vestigen, 
roerloos en stil alsof ik reeds in de eeuwigheid was.
Niets moge mijn vrede verstoren, 
niets mij uit U verwijderen, mijn Onveranderlijke.
Maar elke minuut voere mij verder binnen in de diepte van uw Mysterie.

Schep vredige stilte in mijn ziel, 
maak er uw hemel van, uw geliefde thuis, de plaats waar gij rusten kunt. 
Dat ik U daar nooit alleen late, maar er helemaal zij, 
wakker in geloof, heel en al aanbidding, 
volkomen prijsgegeven aan uw scheppende kracht.

Zo’n gebed uitgesproken door een volmaakte ziel als die van Maria,
door een van elke zonde gevrijwaarde ziel,
maakt het zeer wel aannemelijk dat de heilige Geest,
dat de kracht van de Allerhoogste, dit verlangend vacuüm graag gaat vullen.

Ja, de heilige Geest komt in en door het gebed.

Wij staan nog aan het begin van een nieuw jaar.
Maandagavond (Morgenavond) zijn alle parochianen uitgenodigd,
om in Koningsbosch in een plechtige Mis voor alle clusterparochies
om 19.00 uur het nieuwe jaar voor ons parochiecluster te vieren.

Ook de gezamenlijke activiteiten voor het cluster beginnen wij
bewust met gebed.
Want de heilige Geest komt in en door het gebed, ook in onze tijd.