In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Doop van de Heer

Doop vd Heer  B – De god van de kalasjnikovs    St.Joost/ Echt, 11-1-15

Wij hebben weer een zwarte week achter de rug.
De slachtpartij door moslimextremisten in Parijs* heeft ook in Nederland het besef verder versterkt, dat wij allesbehalve veilig zijn.
Afschuw en een onbehaaglijk gevoel
maakte zich aanvankelijk ook van mij meester.
Maar dan las ik ter voorbereiding op de preek
de schriftteksten van dit weekend
en toen bleek weer eens de actualiteit van de H. Schrift
en hoe zij een licht kan zijn in donkere tijden.

Voor de achtergrond van het geschreeuw ‘Wij zullen de profeet wreken’,
voor de achtergrond van het geratel van de kalasjnikovs
en de doodskreten van de slachtoffers
is de eerste lezing vandaag voor mij alleen maar een bevestiging
dat hetgeen wij over onze God lezen een andere geest ademt:

“Dit is mijn Dienaar”, – zo staat er –
mijn uitverkorene. Ik, God de Heer, sta hem bij.
Hij is mijn gunsteling. Ik schenk hem mijn geest.
Hij brengt de volken gerechtigheid.
Hij roept niet, Hij schreeuwt niet, in de straten verheft Hij zijn stem niet.” (Jes.42,1-2)

Zelfs wanneer die Dienaar van Jahwe, die Zoon van God, beledigd wordt zelfs dan grijpt Hij niet tot geweld
of geeft Hij zijn volgelingen opdracht ertoe.

Hij is immers degenen van wie geschreven staat:

“Het geknakte riet breekt hij niet, de smeulende pit dooft hij niet uit.
Hij verkondigt de ware gerechtigheid.” (Jes.42, 3).

Want Gods Zoon is een en al Liefde.
Hij is degene van wie de stem uit de hemel zei:
“Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb ik welbehagen” (Mc.1,11).

 

Hoever Gods liefde in en door zijn Zoon Jezus Christus kan gaan,
las ik bij Dietrich Bonhoeffer precies op dag van de aanslag.
Toeval of niet?

U weet misschien, dat Bonhoeffer een Duitse dominee was,
die door de Nationaalsocialisten ter dood werd gebracht.
Hij was dus iemand die wist
wat totalitaire ideeën en geweld kunnen aanrichten. En toch schrijft hij:

“De menswording is het ondoorgrondelijke mysterie
van Gods liefde voor de wereld.
God houdt van de mens. God houdt van de wereld.

Niet van een ideale mens, maar van de mens zo als hij werkelijk is,
niet van een ideale wereld, maar van de werkelijke wereld.
Wat voor ons afschuwwekkend is door zijn Goddeloosheid,
waarvan wij ons terugtrekken in pijn en vijandschap,
– van de werkelijke mens, van de werkelijke wereld –
dat is voor God reden van een ondoorgrondelijke liefde.

Terwijl wij moeite doen boven ons mens-zijn uit te groeien,
de mens achter ons te laten, wordt God mens.
Terwijl wij een onderscheid maken tussen vromen en goddelozen,
goede en kwade, edele en gemene mensen,
houdt God zonder onderscheid van de werkelijke mens”.
                                                            (Schott-Messbuch für die Wochentage, deel 1, p.184)

Niet natuurlijk om alles zo maar goed te vinden,
zouden wij kunnen toevoegen,
maar om aan de smeulende pit de kans te geven,
nog één keer in liefde op te laaien.

En dat, dat mijn God, die mij duizend keer liever is
als de god van de kalasjnikovs. Amen.

————————-
* Drie zwaarbewapende terroristen hebben woensdag 7 januari 2015 rond het middaguur in Parijs een aanslag gepleegd
op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo. Daarbij zijn twaalf doden gevallen en acht mensen gewond geraakt.
Onder de doden zijn tien journalisten en cartoonisten en twee agenten die het gebouw beveiligden. Ook hoofdredacteur Stéphane Charbonnier kwam om het leven. Bij de aanslag zouden de drie aanvallers ‘wij zullen de profeet wreken’ hebben geroepen, de Franse autoriteiten houden rekening met een jihadistische aanslag. De drie terroristen wisten te ontkomen, de Franse politie maakt nu jacht op hen.