In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Christus Koning C – een nul ervoor of erachter

Christus Koning C  – een nul ervoor of erachter    Echt/St.Joost, 19-11-16

Stel je een heel groot getal voor dat met een 1 begint, bv. 1 miljoen.
Dan maakt het natuurlijk een allesbeslissend verschil,
of een nul die erbij komt, voor of achter dit groot getal staat.

Staat de nul ervoor, dan betekent dit dat de totale waarde vrijwel nihil is:
0,1 000 000 is hetzelfde als 0,1 en dus geen groot verschil met nul.

Staat de nul echter achter dat groot getal,
dan wordt uit 1 miljoen meteen 10 miljoen.

Nu zult u zich misschien afvragen, wat dit voorbeeld uit de wiskunde
met het evangelie te maken heeft.

Nou, in dit evangelie van vandaag komen ook twee nullen voor,
twee mensen namelijk die hun leven verbruid hebben,
die er niets van gemaakt hebben.
Twee nullen dus.

Eentje van hen geeft het zelfs toe: “Wij ondergaan dat vonnis terecht,
want wij krijgen wat wij door onze daden verdiend hebben” (Lc.23, 40b-41a).

Maar tussen die twee nullen hangt een persoon aan het kruis,
die van oneindige waarde is,
een waarde die niet in woorden uit te drukken is.

Wat doe je dan als nul?
Plaats je je voor die persoon van die oneindige waarde,
bespot je Hem met de woorden:
“Zijt Gij niet de Messias? Red dan uzelf en ons”(vers. 39b).
Dan blijf je min of meer een nul.

Of plaats je je achter die persoon
door een klein beetje van zijn oneindige waarde te onderkennen:
“Hij heeft niets verkeerd gedaan” (vers 41b)
en om vervolgens te smeken:
“Jezus, denk aan mij, wanneer Gij in uw Koninkrijk gekomen zijt”(vers 42).

Wij kennen het antwoord.
Wij weten wat de goede moordenaar te horen kreeg.
Niet alleen een kwijtschelding van zonden,
maar meteen de eerste heiligverklaring die Jezus zelf heeft uitgesproken.
Geweldig wat van die kleine nul is geworden.

Laten ook wij ons achter die Jezus scharen,
want zonder Hem brengen wij er maar weinig van terecht.
Zonder Hem blijven ook wij alleen maar kleine nulletjes.