In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Christus Koning B – Zeg ik iets uit mezelf?     

Christus Koning B – Zeg ik iets uit mezelf?                   Echt/St.Joost, 25-11-18

“Zegt gij dit uit uzelf, of hebben anderen u over Mij gesproken (Joh.19,34)?”

Deze vraag van Jezus aan Pontius Pilatus heeft ook in onze tijd
een ongekende actualiteit:

Zeg ik iets uit mezelf of herhaal ik alleen maar wat anderen zeggen?
Zeg ik iets reflexachtig vanuit mijn onderbuikgevoelens of heb erover nagedacht?
Ken ik mijn informatiebronnen en weet ik vooral om hun betrouwbaarheid?

De stortvloed van informatie die wij dagelijks over ons heen krijgen,
laat ons bijna geen tijd meer om feiten te checken.
En zo komen wij in de verleiding om de frequentie van een nieuwsitem
te verwisselen met de waarheid ervan.
Als je het maar vaak genoeg gehoord hebt, dan zal het wel zo zijn…

Maar hoe weinig de frequentie iets over de waarheid zelf zegt,
laten ons bv. de heropvoedingskampen van de dictatoriale regimes zien,
die met een non- stop-regen aan propaganda
mensen op andere gedachten willen brengen.

“Zeg ik iets uit mezelf of herhaal ik alleen maar wat anderen zeggen?”,
dat blijft voor ieder van ons een belangrijke vraag
juist in ons zogenaamd informatietijdperk.

Nog nooit kon een mens over zo veel informatie beschikken.
Maar wanneer begint de informatie over de mens te beschikken?

Wist u dat uit een onderzoek naar 126.000 berichten tussen 2006 en 2017
bleek dat nepnieuws zich tot zes maal sneller verspreidt dan “echt” nieuws*.

Wist u dat Paus Franciscus in zijn boodschap
voor de 52ste Wereldcommunicatiedag op 13 mei 2018 vroeg
“om de strijd aan te gaan met het zogeheten fake news,
dat aanspoort tot haat en populisme” *.

Wist u dat ook de Europese Unie in hetzelfde jaar een programma opstelde
om nepnieuws te bestrijden * .

En dan gaat het bij nepnieuws om volledig verzonnen verhalen,
terwijl er natuurlijk ook nog andere vormen van manipulatieve journalistiek bestaan,
zoals overdrijving of het verzinnen van extra ‘feiten’
bij werkelijke gebeurtenissen *.

Als de ons aangereikte informatie dus niet onbeperkt betrouwbaar is,
waar vinden wij dan houvast in de stroom van informatie?

Ik weet niet welk houvast u kiest.
Ik wil in elk geval proberen bij Hem te rade te gaan die van zichzelf zei:

“Koning ben ik. Hiertoe werd ik geboren
en hiertoe ben ik in de wereld gekomen
om getuigenis af te leggen van de waarheid” (Joh. 19, 37c)

Nu weet ik natuurlijk dat dit antwoord op het eerste gezicht
wel erg gemakkelijk lijkt.

Jezus is in de loop van de geschiedenis
al voor menig ideologisch karretje gespannen.
Niet voor niets heb je de uitdrukking: Elke ketter heeft zijn letter.

Daarmee is bedoeld dat je voor elke mening wel een Bijbeltekst vindt,
als je die loshaalt uit de samenhang van de gehele Bijbel
en de kerkelijke uitleg ervan.

Maar wie werkelijk leest en beluistert wat Jezus gezegd heeft,
wie naar de samenhang van zijn verkondiging kijkt,
die ontwikkelt een intuïtie van wat Jezus waar zou noemen.

 

* De verschillende bronnen voor bovenstaande beweringen vindt u
op Wikipedia trefwoord “Nepnieuws”.