Na het einde van de Kersttijd is nu de liturgische tijd door het jaar begonnen. > Preken, jaar B

Avondmis tweede zondag door het jaar

zang   volkszang
gest. h. mis mevr. M.A. Boonen