In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Avond van Barmhartigheid Palmzondag – Impuls

Mijn kind, ik kijk je met liefdevolle ogen aan.
Je bent zo kostbaar voor mij.
Voor jou heb ik de hoogste prijs betaald.
Ik heb mijn leven voor jou gegeven,
mijn goddelijk leven.
Ja, ook voor alle andere mensen
heb ik dit gedaan,
maar dat maakt jou niet minder belangrijk.
Want als Gods Zoon kan ik, wat jij niet kunt:
aan iedereen 100% aandacht schenken,
100% liefde. En dat, zonder ooit
in mijn aandacht te verslappen.

Met mijn kostbaar Bloed wil ik je rein wassen,
met mijn genade de verwondingen van je ziel genezen.
Maar ik heb je toestemming nodig.
Je moet mij binnen laten, anders ben ik machteloos.

Waarvoor ben je bang?
Ik ben toch de goddelijke Geneesheer, die alleen maar wil genezen.
Ik ben de goddelijke Voorspreker, die bij de hemelse Vader voor je pleit.
Ik ben de goddelijke Verzoener, die je ziel met tederheid gaat zoenen.

Je zegt dat je wel weet, dat ik van je houd.
Je zegt dat je ook in je stille gebeden om vergeving kunt vragen
en dat je daarvoor geen priester nodig hebt.
Je zegt dat je niet eens weet, wat je moet biechten.

Mijn kind, je doet mij pijn.

Want eigenlijk zeg je, dat ik niet op aarde had hoeven te komen,
geen woorden van liefde en vergeving had hoeven te spreken,
als je aan een persoonlijk woord namens mij geen behoefte hebt.

Eigenlijk zeg je, dat ik geen priesters had hoeven te wijden
om mijn dienstwerk door de eeuwen heen voort te zetten,
als je ook zonder hen kunt.

Eigenlijk zeg je, dat ik voor niets gestorven ben
als er volgens jouw eigen oordeel niets te vergeven valt.

Mijn kind, denk nog een keer erover na. Ik, Jezus, wacht op je.
Want ik ben je Geneesheer, je Voorspreker, je Verzoener.