- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Avond van Barmhartigheid 2013

Overweging bij de Avond van Barmhartigheid             Echt, 22-12-2013

Thema: Kerst-verlichting

In de nacht van gisteren 21 december op vandaag 22 december was het precies 12 uur en 4 minuten lang donker. Dit was dus de langste nacht van het jaar. De tijd van de donkerheid is vlak voor kerstmis op zijn hoogtepunt. Vele mensen zijn daarvoor gevoelig en hebben er moeite mee. En bij gebrek aan licht worden er dan kleine lichtjes ontstoken:
de kerstverlichting.

Over dit woord willen wij vanavond mediteren: Kerst – verlichting. Wat brengt ons dit licht, deze verlichting?

Zij roept de associatie op van gezelligheid, van een knus huiskamer­gevoel. Maar een associatie is op de eerste plaats alleen maar een gedachte. Of deze gedachte ook overeenkomt met de werkelijkheid is daarmee nog niet gezegd.

Wat als ik mij bij voorbaat al erger aan het gedrag van familieleden die met kerstmis weer gaan komen?
Wat als ik iemand moet missen die vanwege een ruzie in het verleden niet meer komt?
Wat als ik nog altijd de pijn voel van een krenking?
Wat als ik kerstmis helemaal niet fijn vind omdat mij zo eenzaam voel,
of zonder vreugde, zonder hoop?

Dan helpt ook de mooiste kerkverlichting niet. Ten minste, geen gewone kerstverlichting. Geen met elektrische lichtjes.

Maar het woord Kerstverlichting heeft ook nog een tweede betekenis. Het kan ook nog verwijzen naar het Licht met een hoofdletter. Naar het Licht dat de evangelist Johannes bedoelde, toen hij over de komst van Christus schreef: “Het ware Licht,
dat iedere mens verlicht, kwam in de wereld” (Joh.1,9).

Dit Licht verlicht ons verstand omdat het ons een stuk van de levensweg laat zien die wij kunnen gaan. Het laat ons weliswaar niet de hele weg zien, maar wel de juiste richting, de richting waar wij het ware geluk vinden, de richting die zin geeft aan ons leven.

Dit Licht wil op ieders levensweg schijnen, hoe verschillend de mensen ook zijn. Voor iedereen die ervoor opent staat, heeft dit Licht dan ook een individuele raad, een persoonlijk woord. Uw woord is een lamp voor mijn voeten, uw woord is een licht op mijn weg (Ps. 119,105)

Maar voordat dit Licht ons kan verlichten, moet het bewust toegelaten worden. En dat is niet vanzelfsprekend. Johannes zegt het al aan het begin van zijn evangelie. Hij beschrijft een dramatische worsteling, een worsteling die van alle tijden is. Een worsteling die zich afspeelt in ieder mensenhart.

“Het Licht schijnt in de duisternis, schrijft Johannes. En hij gebruikt niet de verleden tijd, hij zegt niet: “toen bij de onnozele en onwetende mensen van 2000 jaar geleden scheen het Licht in de duisternis”, nee, hij gebruikt heel bewust de tegenwoordige tijd. Elke hoorder, elke lezer kan en moet dit volgens hem op zichzelf betrekken. En zo schrijft hij:
“Het Licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan”(Joh.1,5). Hoe staat het met ons. Willen wij dit Licht in ons hart laten schijnen, willen wij Jezus als onze Heer en God wel aannemen?

Ja? Als dat zo is, dan komt er een derde betekenis van het woord “Kerst-verlichting” bij kijken. Verlichting in de betekenis van lasten- verlichting. Want dat is het belangrijkste doel van de komst van Christus: om ons van onze zondelasten te verlichten. Wij hoorden het nog vanochtend in het zondagsevangelie: “Gij moet hem Jezus noemen, want hij zal zijn volk redden uit hun zonden(Mt.1,21b).

Spreek een keer uit waarover je spijt hebt, zeg vandaag nog tegen de priester wat beter kan in je leven, kortom: laat je van je zonden bevrijden. Terwijl de zang doorgaat, willen wij u daarom uitgenodigden om u in een vertrouwelijk gesprek met  de priester te laten verlichten van uw zondelasten, of u er nu echt onder die lasten gebukt gaat of er alleen verstandelijk weet dat niet alles perfect was. Altijd doet het goed dit een keer uit te spreken. Daarvoor heeft Christus immers uitdrukkelijk het biechtsacrament ingesteld. De belangrijkste kerst-verlichting die wij u vanavond kunnen bieden, bestaat in deze lastenverlichting door de absolutie van de priester.

Om 20.00 uur wordt deze Avond van Barmhartigheid afgesloten met de eucharistische zegen. Indien u dan nog niet met de priester hebt kunnen spreken en dat toch graag wilt, mag u rustig nog blijven. De muziek gaat zo lang door.

Wij hopen in elk geval dat u allen naar huis gaat met een nieuw, innerlijk licht in uw hart: het Licht van Christus. Dat is de tweede vorm van kerstverlichting van vanavond.

En als u dan thuis de uiterlijke, de elektrische kerstverlichting inschakelt, dan weet u wij alle drie soorten kerst-verlichting goed harmoniëren.