- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Aswoensdag – flatline

Aswoensdag – “flatline”                                     Echt/St.Joost, 2015 / 2020

Weet u wat een “flatline” is?

Een medisch-technische uitdrukking bij hartcontroles
met behulp van een E.C.G.
Iedereen die een keer op ziekenbezoek was op de hartbewaking,
heeft weleens van die monitoren gezien.
Daarop wordt de hartfrequentie weergegeven
door een lijn van pieken en dalen.
Maar als er geen pieken en dalen meer verschijnen,
als er alleen maar sprake is van een platte, horizontale lijn,
dan weten wij dat het hart stilstaat, dat de dood is ingetreden.
Dan zien wij dus een “flatline”.

Wat heeft dit voorbeeld nou te maken met Aswoensdag,
met het begin van de vastentijd?

Volgens mij geeft het een helder beeld voor het feit,
dat wij hoogtepunten én dieptepunten, feest én bezinning,
plezier én matiging nodig hebben.
Want alleen als er pieken en dalen zijn, is er sprake van echt leven.
Alleen maar pieken zijn net zo fataal als alleen maar dalen.
Dat wordt al duidelijk door het feit,
dat je ze alleen maar kunt uitbeelden met een “flatline”.

Nu zijn wij het snel erover eens,
dat een leven dat alleen maar uit dalen bestaat, uit ellende,
inderdaad zo “doods” is als de bijhorende “flatline” ons vertelt.

Maar ook een leven, dat alleen maar uit feesten bestaat,
dat van de ene piekervaring naar de andere springt
kun je niet anders uitbeelden dan door een “flatline”.

En een flatline betekent dat het leven, het echte leven, gestopt is,
het leven dat je vervult en dat een gevoel van tevredenheid nalaat.

Daarom weet de echte Vastenavond-vierder, dat Aswoensdag nodig is,
dat Vastenavond zijn zin verliest,
als de navolgende tijd van stilte en bezinning ontbreekt.

In de vastentijd kunnen wij ook bewust
voor wat “kleine dalen” zorgen in ons leven
door ons iets te ontzeggen wat wij vanzelfsprekend vinden.
Daarbij kan het gaan om  het klassieke vasten
zoals het zich ontzeggen van bepaald eten
of om een modern vasten zoals minder TV kijken
of minder op Facebook zitten.

Niet omdat deze dingen slecht zouden zijn,
maar om vrijer en onafhankelijker te worden tegenover onze gewoontes
en om meer tijd te krijgen voor belangrijkere dingen:
voor je gezin, je vrienden of voor iemand,
die al lang wacht op ons bezoek.

Want alleen als je op de monitor van je persoonlijk leven
regelmatige pieken én dalen ziet,
is er geen sprake van een “flatline”,
maar van gezond en evenwichtig leven.

Dit gezonde en evenwichtige leven wens ik ons allen van harte toe.