In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Aswoensdag  2018

Aswoensdag  2018

Aswoensdag valt dit jaar op een heel bijzondere dag:
op 14 februari, Valentijnsdag.

Vele mensen zullen vandaag eerder met hartjes bezig zijn
dan met askruisjes.
Maar misschien laten zich beide bijzondere dagen ook combineren.

Hoewel ik aanvankelijk overwogen heb
om u het askruisje in de vorm van het hartje op uw voorhoofd te schilderen,
leek mij een meer inhoudelijk combinatie meer op zijn plaats.

Over de heilige Valentinus of Valentijn weten wij trouwens
historisch heel weinig,
alleen dat hij in de 3e eeuw de marteldood stierf
en dat zijn feestdag door Paus Gelasius I in 496 
op 14 februari werd geplaatst.
Alle andere verhalen gaan op legendes terug.

Maar blijkbaar ging het bij de kern van al die legendes om de liefde,
want op 14 februari ontstond in Amerika het gebruik
om aan een geliefd iemand extra aandacht  te geven.

Nu wij dit jaar op 14 februari ook een begin maken met de Veertigdagentijd,
lijkt het mij een uitdagend idee,
om die extra aandacht voor de ander om 40 dagen te verlengen.

Dat kan in de huwelijken en gezinnen voor een nieuwe lente zorgen.
Natuurlijk hoeft u nu niet elke dag met een bos bloemen te komen
of met een nieuwe aftershave.
De klemtoon ligt op de aandacht.

Elke dag bv. één uur mobieltjes, tablets  en televisie uit laten staan
en tijd nemen om echt naar de ander te luisteren:
Dat lijkt mij een ideale combinatie van vasten en naastenliefde.

Bij het vasten op het gebied van“social media” en andere beeldschermen
ontstaat bijna natuurlijkerwijs al die extra aandacht voor onze naaste.

Nu zijn er natuurlijk ook heel wat alleenstaanden,
die op dit voorstel zouden kunnen antwoorden,
dat bij hun het tijdelijk niet kijken naar een beeldscherm
niet automatisch het kijken naar een menselijk gezicht bevordert.

Maar ook zij kunnen de gewonnen tijd bv. goed besteden
aan het extra telefoontje naar een kennis
of voor het schrijven van een kaartje aan een oude buurman,
die naar het bejaardenhuis is verhuisd.

Kort gezegd: een uurtje beeldscherm-vasten is een uitdaging voor iedereen.

Doet u mee aan de uitdaging om er dit jaar
van de Veertigdagentijd een veertigdaagse Valentijnsdag te maken,
een tijd van extra aandacht voor onze naaste?