- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Aswoensdag 2017 – Gezien worden

Aswoensdag –  Gezien worden                       Echt/St.Joost, 1-3-2017


Evangelie: “Uw Vader die in het verborgene ziet…” (Mt.6.1-6.16-18)

Stel je eens een carnavalsoptocht voor met prachtige wagens,
waaraan maandenlang is gewerkt,
met kunstzinnig geschminkte mensen in mooie kostuums,
met “Einzelgängers”, die de meest grappige dingen uitbeelden.

Stel je zo’n optocht voor
– dat is niet moeilijk want je hoeft alleen maar aan de prachtige optocht
van dit jaar te denken –
en denk je dan al de mensen weg die langs de straat staan.
Geen één die naar je kijkt, geen één die deelt in je plezier.
Dan is er niets meer aan.

Vastenavond leeft van het gezien worden.

Nog sterker: elke mens leeft van het gezien worden,
en niet alleen met de Vastenavond, maar zijn hele leven lang.
Als iemand echt door niemand gezien wordt,
als “niemand hem ziet staan”,
dan is dat verschrikkelijk.

En uitgerekend vandaag wordt ons in het evangelie van Aswoensdag
tot drie keer toe voorgehouden,
om niet gezien te willen worden door de mensen:

niet bij het aalmoes geven,
niet bij het bidden,
niet bij het vasten.

Wie een van deze dingen doet, om gezien te worden door de mensen,
wordt keihard betiteld als huichelaar of schijnheilige.

Maar hoe valt dit te rijmen met de oerbehoefte van een mens
om toch gezien te willen worden?
Het antwoord is even verbluffend als eenvoudig.
Het antwoord luidt: Wees niet bang, jij wordt al gezien.

Misschien niet door de mensen,
maar door uw (hemelse) Vader die in het verborgene is
“en die in het verborgene ziet”.
Hij zal je al deze goede dingen vergelden (vgl. Mt.6, 4.6.18).

Vertrouw erop dat de hemelse Vader je ziet, dat Hij je hoort.
Ook al zie jij Hem niet, ook al hoor jij Hem niet.
Ook al kun je er met je verstand niet bij.

Een mens ziet namelijk niet alleen met zijn ogen,
een mens ziet ook met zijn hart.
En waarschijnlijk worden juist de belangrijkste dingen met het hart ontdekt.

Vertrouw erop dat God je “ziet staan”, dat je bij God “gezien bent”.

En als je dat nog niet voldoende merkt,
doe dan een van de drie genoemde dingen
– aalmoes geven, bidden of vasten –
voor Hem alleen, in het verborgene.

Aan de voldoening die je dan ondervindt, kun je merken:
“Hij heeft mij gezien”.