In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Allerzielen 2016 – Treinreis zonder bestemming?

Allerzielen 2016 – Treinreis zonder bestemming?

Bent u al een keer in een trein gestapt zonder te weten waar u heen wilde?
Ik denk van niet.

Zelfs al heb je zo’n aanbieding van Kruidvat
om in het weekend heel goedkoop te reizen waarheen u ook wilt,
dan nog moet je je op een gegeven moment met het reisdoel bezighouden.

Alleen maar aangeven dat het leuk moet zijn, liefst 1e klas,
en dat je graag aan het raam wilt zitten, zal niet voldoende zijn.

Hoe komt het dan, dat wij mensen ons vaak zo weinig bezig houden
met de eindbestemming van onze belangrijkste reis, de reis van ons leven?

Kijk, als deze reis alleen maar een weekendtrip was,
dan zou je nog kunnen zeggen: “Wij zien wel waar wij uit komen,
laat ons nu maar eerst van de reis genieten”.

Maar ons leven duurt toch meestal behoorlijk lang,
de gemiddelde levensverwachting stijgt alleen maar.
En wat doe je dan, als de levensreis tegenvalt of saai wordt?
Je loopt in je gedachten al vooruit op je reisdoel, op je bestemming.

Je verheugt je bv. al op je dierbaren die je dan waarschijnlijk weer zult zien.
Maar is dat voldoende motivatie,
om alle tegenvallers op je reis rustig te aanvaarden,
of om misschien zelfs over te stappen op een andere trein
met minder luxe maar wel met een directere verbinding?

Ik denk, alleen een mens op reis naar zijn veelgeliefde
zal alles op de koop toe nemen wat moeilijk valt.
Ja, een mens op reis naar zijn veelgeliefde zal de bestemming
uiteindelijk belangrijker vinden dan de reis zelf.

Daarom maakt ons Jezus duidelijk
dat Hij de veelgeliefde voor ieder van ons wil zijn.

“Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt”, zegt Hij,
“en Ik zal u rust en verlichting schenken.
Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij:
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart;
en gij zult rust vinden voor uw zielen,
want mijn juk is zacht en mijn last in licht” (Mt.11,28-30).

En als onze levensreis lang wordt of tegenvalt,
laten wij dan onderweg nog een keer de liefdesbrieven lezen
die onze veelgeliefde ons geschreven heeft
en die gebundeld zijn in de Bijbel.

Dan vervliegt de tijd
en dan verliezen wij de eindbestemming van onze reis niet uit het oog:
want dat is onze bestemming: op weg zijn naar de veelgeliefde.

Bidden wij vandaag ook,
dat al onze dierbaren die hun levensreis al voor ons maakten,
nu op hun bestemming zijn aangekomen
en gelukkig zijn bij de veelgeliefde: Jezus Christus.