- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Allerheiligen 2020 – Holiness is Christ in me 

Allerheiligen 2020 – Holiness is Christ in me            Echt/St.Joost, 1-11-20

“Holiness is Christ in me”, heiligheid bestaat erin dat Christus in mij is.

Deze zin uit een bekend christelijk lied speelde steeds weer
door mijn hoofd, toen ik over een preek voor Allerheiligen nadacht.

Er zit heel veel waarheid in deze zin.

Jezus zelf bevestigd dat Hij (samen met de Vader) verblijf bij degene neemt,
die Hem liefheeft (vgl. Joh.14, 23).
Het besef dat Christus in ons woont
en dat wij deze grote gast willen liefhebben,
motiveert ons om heilig te willen worden.

Of, zoals het de lezing uit de eerste Johannesbrief vandaag formuleert:

Vrienden, nu reeds zijn wij kinderen van God en wat wij zullen zijn
is nog niet geopenbaard;
maar wij weten dat wanneer het geopenbaard wordt,
wij aan Hem gelijk zullen zijn omdat wij Hem zien zoals Hij is.
Wie zulk een heil van God verwacht, maakt zich rein zoals Christus rein is”
(1Joh.3,2-3).

De vertaling van de Bijbel in Gewone Taal geeft deze tekst trouwens zo weer:

Lieve vrienden, wij zijn nu al kinderen van God.
Wat we later zullen zijn, weten we nog niet.
Maar we weten wel dat we op Jezus zullen lijken als Hij terugkomt.
Dan zullen we Hem zien zoals Hij is, als de hemelse Christus.
We moeten erop vertrouwen dat God die dingen zal laten uitkomen.
Wie daarop vertrouwt, is heilig.
Net zoals Jezus Christus heilig is”.

Tijdens de Wereldjongerendagen 2013 in Rio de Janeiro speelde
de katholieke songwriter Matt Maher het lied ‘Lord, I Need You’
waarin bovengenoemde zin “Holiness is Christ in me” voorkomt.

Het was op een heel bijzonder moment:
Bijna vier miljoen jongeren verbleven minutenlang
samen met paus Franciscus in stille aanbidding,
toen Matt Maher zachtjes zijn lied inzette.

Hier een stuk uit dit lied. Aansluitend vertaal ik het (vrij) voor u.

https://www.youtube.com/watch?v=Ky0g_9dyhbU

(Omdat er een lange stilte was tijdens de aanbidding,
begint het filmpje ook met een lange stilte)

Lord, I Need You

Lord, I come, I confess
Bowing here I find my rest
Without You I fall apart
You’re the One that guides my heart

 

Lord, I need You, oh, I need You
Every hour I need You
My one defense, my righteousness
Oh God, how I need You

 

Where sin runs deep Your grace is more
Where grace is found is where You are
Where You are, Lord, I am free
Holiness is Christ in me

 

 

[Lord, I need You, … oh, I need You

So teach my song to rise to You
When temptation comes my way
When I cannot stand I’ll fall on You
Jesus,…]

Heer, ik heb u nodig

Heer, Ik kom, ik belijd
(voor U) neerbuigend vind ik rust
zonder U val ik uiteen
U bent de Degene die mijn hart leidt.

Heer, ik heb U nodig, oh, ik heb U nodig,
Elk uur heb ik U nodig
Mijn enige verdediging, mijn gerechtigheid,
Oh God, hoe heb ik U nodig.

 

Waar de zonde diep zit,
is uw genade overvloedig (vgl.Rom.5,20)
Waar genade gevonden wordt,
daar bent U
Waar U bent, Heer, daar ben ik vrij
Heiligheid is Christus in mij.

 

[Heer, ik heb U nodig, …

Dus leer (mij door) mijn lied
                               naar U op te stijgen
Wanneer verleiding op mijn pad komt
Wanneer ik niet kan staan,
                 dan zal ik op U vallen, Jezus]


                                                                    Holiness is Christ in me
                                                   Onthouden wij die zin om erover te mediteren.