- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Allerheiligen 2017- Wat je bemint in datgene word je omgevormd 

Allerheiligen 2017 – Wat je bemint in datgene word je omgevormd   Echt, 1-11-17

Waaraan herken je een heilige? Het antwoord luidt: Aan wat hij bemint.

Van Angelus Silesius (17e eeuw) stamt de bekende zin:

“Mens, wat je bemint, in datgene word je omgevormd:
God wordt je wanneer je God bemint
aarde word je, wanneer je van de aarde houdt’.

Hoewel dit een beetje zwart-wit is gezegd, schuilt er veel waarheid in.

Want ook Meester Eckhart (hij leefde tussen 1260 en 1327)
leert ons dat niet elke liefde goed is, zelfs niet elke liefde tot God.
Hij schrijft:

“Vele mensen beschouwen God als een koe,
en willen van God houden zoals ze van een koe houden.
Van een koe houd je voor de melk, de kaas en voor het eigen belang.
Zo is het bij alle mensen die God alleen liefhebben
voor rijkdom en troost.
Zij houden echter niet van God, maar alleen van hun eigen belang”.

Naar analogie van wat John F.Kennedy eens zei,
dat wij ons niet moeten afvragen wat ons land voor ons kan doen,
maar wat wij voor ons land kunnen doen,
zou je je als christen ook eerder moeten afvragen: 
Wat kan ik voor God doen? Dat is belangrijker dan de vraag,
wat God voor mij kan doen.
Als God namelijk bestaat, dan is er maar een mogelijkheid
die aan de definitie van wat wij onder God verstaan beantwoordt:

Dat Hij onafhankelijk van mij en voor eeuwig bestaat
Dat deze God in mij geïnteresseerd is en mij bemint,
is helemaal zijn vrije gave.
Ik heb er niet het geringste recht op.
Ik ben er geschapen voor Hem, maar Hij is niet geschapen voor mij.
 
Met deze van mij onafhankelijke God kunnen wij wel in contact treden.

Jezus zelf heeft het ons voorgeleefd .
Telkens weer trok Jezus zich terug voor gebed,
voor een persoonlijk contact met zijn Vader.
Jezus heeft ons geleerd dat God een persoon is,
die wij met Vader mogen aanspreken.

Voor ons mensen is dit persoonlijke contact
met de hemelse Vader erg moeilijk.
Maar in Jezus van Nazareth is God invoelbaar (“einfühlbar”)  geworden,
zoals Edith Stein zegt.
Want Hij is een mens zoals wij, uitgezonderd dan van de zonde.
Natuurlijk moeten wij voorkomen, dat wij Jezus
aan onze eigen middelmatigheid aanpassen,
dat wij Hem alleen maar gebruiken
om ons voortdurend schouderklopjes te geven.

Daarom is het tweede kenmerk van elke heilige,
dat hij niet alleen God in en door Jezus bemint,
maar dat hij ook steeds meer en steeds dieper
alles over die Jezus wil weten.

Dat hij steeds weer vraagt:
“Wie ben je Jezus, dat je zo gehandeld hebt,
of die woorden gesproken hebt?”.

Opdat waar moge worden:
“Mens, wat je bemint, in datgene word je omgevormd:
God wordt je wanneer je God bemint …

 

(Ik heb dankbaar gebruik gemaakt van enkele gedachten
uit het boek van Dr. Ilse Kerremans, Edith Stein.
Leven aan Gods hand. Halewijn/Adveniat 20152, blz.111-112)