In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Allerheiligen 2015 – Heiland of Heelmaker

Allerheiligen 2015 –  Heiland of Heelmaker   Echt/ St.Joost, 1-11-2015

Matteüs 5, 1-12 Zaligsprekingen

Als je in een winkel iets koopt, dat bij het uitpakken stuk blijkt te zijn,
dan wissel je dat natuurlijk om. Want je wilt alleen hele dingen.
Aan iets dat niet heel is, beleef je geen vreugde.

Nog erger is het, als jezelf iets met heel veel moeite hebt gemaakt
– een schilderij, een bloemstuk of misschien zelfs een boekje –
en iemand anders kraakt het af, laat er niets van heel.

Als wij mensen al zo denken over iets dat stuk is of stuk gemaakt werd,
hoe zou God dan denken over zijn meesterwerk, de mens,
als die stuk gaat?

God wil de mens zo graag gaaf of heel houden,
dat Hij iedereen – jong of oud, gehuwd of niet gehuwd,
religieus of geen religieus, priester of gewone gelovige –
tot heelheid roept.
En heelheid is gewoon een ander woord voor heiligheid.

Maar helaas kan geen mens dit op eigen kracht waarmaken.
Zelfs Maria, de enige mens naast Jezus,
die haar hele leven geheel heel, geheel heilig was,
kon dit alleen op grond van een buitengewone gunst van God.

Hoe vaak werd de heiligheid van een mens
als een prestatiezaak voorgesteld in de verkondiging en in de opvoeding?

Hoe vaak zijn mensen niet begonnen,
met een checklijst in de hand, waarop elke goede daad werd afgevinkt,
en in de overtuiging, wij komen er wel?

En als het dan een paar keer flink is misgegaan,
als er wat deuken zitten in Gods meesterwerk dat je bent,
dan denk je: Laat maar zitten. Het wordt toch niets.

Wie kent niet de constatering van de heilige apostel Paulus,
die ook van zichzelf moest bekennen:
“Ik doe niet het goede dat ik wil, maar het kwade dat ik niet wil”(Rom. 7,19)
en die hem laat uitroepen:
“Rampzalig mens, die ik ben!
Wie zal mij redden van dit bestaan ten dode?”(Rom.7,24).

Moeten wij het dus opgeven, heel of heilig te willen worden?

Neen, de uitdrukkelijke opdracht van Jezus luidt:
“Weest dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is” (Mt.5,48).
Maar hoe kan Jezus zoiets van ons vragen;
iets dat, menselijk gezien, onmogelijk lijkt te zijn?

Het antwoord is zoals
de heilige apostel Paulus dat gevonden heeft (vgl. Rom 7,25 e.v.)
en het antwoord luidt: Jezus Christus wil er zelf voor zorgen.

Niet wij zijn onze eigen heelmeesters, maar Hij.
Hij is de Heiland, letterlijk dus de Heel-maker.

Wij zien dit in de Zaligsprekingen van het evangelie vandaag.
Heel vaak wordt daarin het passivum gebruikt.
Daaruit blijkt dat iets met ons gebeurt i.p.v. dat wij zelf iets doen :
zij zullen getroost worden,
zij zullen verzadigd worden,
zij zullen barmhartigheid ondervinden,
zij zullen kinderen van God genoemd worden.

De grootste hindernis voor de Heiland om ons heel te maken,
zijn wijzelf. Zijn handen zijn als het ware gebonden,
wanneer wij onszelf al voor heel verklaren.

Daarom is het zo belangrijk telkens weer te belijden
dat wij Hem nodig hebben.
Sommige mensen vinden de schuldbelijdenis
aan de het begin van elke Mis overdreven.
Maar een andere manier om ons telkens weer eraan te herinneren
dat wij ons niet zelf heilig kunnen verklaren, bestaat niet.

Een van de grote heiligen,
die wij vandaag op het hoogfeest van Allerheiligen vereren,
is de heilige Thomas van Aquino.

Hij schreef een voorbereidingsgebed op de heilige Mis
(dat ik zeer kan aanbevelen om vaker te bidden.
Het staat in het Laus Deo, 237):
Daarin zegt hij:

Ik kom als een zieke tot de Geneesheer ten leven,
als een onreine tot de Bron van barmhartigheid,
als een blinde tot het Licht van de eeuwige klaarheid,
als een arme en behoeftige tot de Heer van hemel en aarde.

Ik doe dan ook een beroep
op de overvloed van Uw grenzeloze goedheid:

wil mijn zwakheid genezen,
was al mijn smetten van mij af,
maak een einde aan mijn blindheid,
verander mijn armoede in rijkdom
en bekleed mij in al mijn armzaligheid.

Alleen als wij alles verwachten van onze Heel-maker
zullen wij ook heel of heilig kunnen worden.