- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

15e zo dh jaar A – De verhalenverteller

15e zo dh jaar A – De verhalenverteller                    Echt/St.Joost, 8-7-2020

De leerlingen kwamen bij Jezus met de vraag:
”Waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen? Hij gaf hun ten antwoord:
Aan u is het gegeven de geheimen van het Rijk de hemelen te kennen,
maar aan hen is het niet gegeven” (Mt.13, 10-11).

Het woord ‘geheimen’ wijst erop, dat het om iets gaat dat verborgen is,
dat zich pas langzaam in het binnenste van de leerlingen heeft ontvouwd.
Geheimen kennen, de dingen uit eigen ervaring proeven,
dat gebeurt niet meteen, dat groeit dus langzaam.
 
Bij een eerste ontmoeting, bij de poging de harten van de mensen te winnen,
gaat Jezus het liefst met verhalen en gelijkenissen werken.
En alleen als iemand geraakt wordt, alleen als iemand zich open stelt
en in de praktijk probeert te brengen wat Jezus zegt,
is het ook hem gegeven de geheimen van het Rijk Gods te kennen.

Jezus is dus niet alleen hét Woord dat de Vader tot de mensheid spreekt,
Hij is ook zelf de verhalenverteller bij uitstek.

En dat herinnert mij aan een prachtige overweging van paus Franciscus
bij gelegenheid van de 54e Wereldcommunicatiedag jl. (24-5-2020).
Hier een uittreksel uit de toespraak. De paus zei:

De mens is een verhalenverteller.
Van kleins af aan hebben wij honger naar verhalen,
zoals wij honger hebben naar voedsel.
Of het nu in de vorm van sprookjes, romans, films, liedjes, berichten … is,
verhalen beïnvloeden ons leven, ook al zijn wij ons daar niet van bewust.
Vaak bepalen wij wat juist of verkeerd is op grond van personen en verhalen
die wij ons eigen hebben gemaakt.

Verhalen drukken een stempel op ons, vormen onze overtuigingen
en gedragingen, kunnen ons helpen begrijpen en zeggen wie wij zijn.

De mens is niet alleen het enige wezen dat kleding nodig heeft
om de eigen kwetsbaarheid te bedekken (vgl. Gen. 3, 21),
maar ook het enige wezen dat er behoefte aan heeft over zichzelf te vertellen,
zich “te bekleden” met verhalen om het eigen leven te bewaren.
Wij weven niet alleen kleding, maar ook verhalen:
het menselijk vermogen om te “weven” (in het Latijns ‘texere’)
brengt zowel textiel als tekst’ voort. (…)

De mens is een verhalenverteller, omdat hij groeit, ontwikkelt, zichzelf ontdekt en verrijkt
door de gebeurtenissen van zijn tijd.
Maar ons verhaal wordt vanaf het begin bedreigd:
in de geschiedenis sluipt het kwaad binnen.

Niet alle geschiedenissen zijn goed
“Als je ervan eet, zul je als God worden” (vgl. Gen. 3, 4):
de verleiding van de slang voegt aan het weefsel van de geschiedenis
een moeilijk te ontwarren knoop toe.
Als je bezit, word je, bereik je…”, fluistert ook vandaag nog degene
die zich bedient van het zogenaamde storytelling om te instrumentaliseren.

Hoeveel verhalen bedwelmen ons niet door ons er van te overtuigen
dat wij om gelukkig te zijn voortdurend moeten hebben, bezitten, consumeren.
Wij merken bijna niet hoe begerig wij worden naar kletspraatjes en geroddel,
hoeveel geweld en onwaarheid wij consumeren (…)

Maar terwijl verhalen die worden gebruikt om te instrumentaliseren
of om macht te krijgen, een kort leven hebben,
is een goed verhaal in staat de grenzen van ruimte en tijd te doorbreken.
Het blijft na eeuwen nog actueel, omdat dit het leven voedt. (…)

De Heilige Schrift is een Geschiedenis van levensverhalen.
Hoeveel wederwaardigheden, volken, mensen laat zij ons zien!
Zij toont ons vanaf het begin een God die schepper en tegelijkertijd verteller is.
Hij spreekt immers zijn Woord en de dingen bestaan (vgl. Gen. 1).
Door zijn vertellen roept God de dingen tot leven
en schept op het hoogtepunt man en vrouw als zijn vrije gesprekspartners,
samen met Hem voortbrengers van geschiedenis. (…)

Ook de evangelies zijn niet toevallig verhalen.
Terwijl zij ons informeren over Jezus, zijn zij ook “performatief”.
Dat wil zeggen: evangelieverhalen brengen niet alleen kennis over,
maar bewerken ook verandering.

Want in ieder groot verhaal gaat ook ons eigen verhaal meespelen.

Zie voor de volledige tekst
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/05/Boodschap-paus-Franciscus-54ste-Wereldcommunicatiedag-2020-def.pdf