In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

7e zo van Pasen – B De symboliek van een hostieschaal

7e zo van Pasen B – De symboliek van een hostieschaal     Echt/St.Joost,
17-5-15

Evangelie: Johannes 17,11b-19 Wijd hen toe in de waarheid

In het evangelie van vandaag bidt Jezus voor zijn leerlingen
met de woorden:

“Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.
Wijd hen U toe in de waarheid.” (Joh.17,16-17a).

Wat is hier met toewijden bedoeld?

Ik ben te rade gegaan bij de grootste theoloog van onze tijd,
bij de emerituspaus Benedictus XVI.
In de woensdagsaudiëntie van 25 januari 2012
is hij op deze vraag ingegaan.

Het woord “toewijden”of “wijden”, zo maakt hij ons duidelijk,
wordt in de eigenlijke betekenis van het woord, alleen op God toegepast.
Toewijden betekent een persoon of een zaak apart zetten,
aan het gewone onttrekken,om er Gods eigendom van te maken.

Maar dan gebeurt er nog iets anders.
Deze overdracht naar de sfeer van God
betekent ook een bijzondere zending:
juist omdat de gewijde persoon of het gewijde voorwerp
aan God gegeven is, is deze persoon of dit voorwerp er voor anderen.

(De pastoor houdt een hostieschaal omhoog)

Neem bv. deze hostieschaal.
Voor iedereen is duidelijk, dat deze eens gewijde hostieschaal
afgezonderd is van het gewone, alledaagse gebruik.
Ook de uiterlijke verschijning van het kostbare materiaal
en de eerbiedige manier waarop wij ermee omgaan, maakt dit duidelijk.
Niemand zou op het idee komen daaruit ’s ochtends zijn muesli te eten.

Maar zoals deze hostieschaal voor God
of de goddelijke eredienst bestemd is,
zo is ook haar andere betekenis onlosmakelijk
met deze toewijding verbonden:
Zij is er niet voor zichzelf,
om bv. ergens eenzaam te pronken in een vitrine,
zij is er om het Lichaam des Heren mee uit te delen aan velen.
Wat voor voorwerpen geldt, geldt ook voor personen.
Daarom schreef de paus:

Gewijd is degene
die zoals Jezus, van de wereld afgescheiden is
en apart gezet werd voor God,
met het oog op een taak
waarvoor hij ten volle ter beschikking staat van iedereen”.

Deze uitleg vat mooi samen
wat ons ook Jezus in het evangelie van vandaag
(vooral in de verzen 15-19) duidelijk wil maken:

Wil je echt iets voor de mensen in de wereld betekenen,
moet je tot op zekere hoogte juist niet van de wereld zijn,
maar aan God toegewijd zijn,
om van Hem uit naar de wereld te kunnen gaan.