- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

7e zo van Pasen A – Dierbare plaatsen

7e zo van Pasen A – Dierbare plaatsen                       Echt/St.Joost, 28-5-17

1e lezing: “Daar aangekomen gingen ze naar de bovenzaal” (Hand.1,12).

dat alles zijn dierbare plaatsen.

Plaatsen die je graag nog een keer opzoekt,
plaatsen waarop je graag even stil staat, je ogen sluit
en de film van die onvergetelijke mooie momenten
nog een keer laat afspelen voor je innerlijk oog.

Ook de apostelen gingen terug naar een plaats die hen dierbaar was.

“Nadat Jezus ten hemel was opgenomen
keerden de apostelen van de Olijfberg naar Jeruzalem terug.
Deze berg ligt dichtbij Jeruzalem op sabbatsafstand.
Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal
waar ze verblijf hielden”(Hand1,12-13a).

Wat maakte deze zaal zo dierbaar ?

Het was de zaal
waarin Jezus met hen het Laatste Avondmaal had gevierd,
de zaal waarin Hij hen het onbegrijpelijke cadeau had geschonken
van zijn blijvende aanwezigheid in Brood en Wijn.

Het was de zaal waarin Hij de voorspellingen deed
over zijn dood en verrijzenis,
voorspellingen die allemaal stuk voor stuk waren uitgekomen.
En zij, zij hadden dat allemaal van dichtbij mogen meebeleven.

Het was de zaal waarin zij nu weer bij elkaar waren gekomen
om stil te staan, om biddend de ogen te sluiten
en de film van die onvergetelijke momenten
nog een keer te laten afspelen voor hun innerlijk oog.

Het was de zaal waarin ze voorbereid zouden worden
op hun nieuwe taak,
de zaal die met Pinksteren in beroering gebracht zou worden
door de komst van de heilige Geest.

Net als een pijl die eerst teruggetrokken moet worden,
wil hij daarna vooruitsnellen,
moesten ook zij zich eerst terugtrekken
om na de komst van de Geest erop uit te trekken
tot aan de uiteinden der wereld.

Want daar, op die dierbare plek in de bovenzaal,
zouden zij de Blijde Boodschap begrijpen.
Daar, op die dierbare plek zouden ze hun eigen roeping ontdekken.

En zo, zoals het bij de apostelen ging,
zo kan het soms ook bij ons gaan
als wij bij onze dierbare plaatsen uit het verleden stil staan
en mediteren en bidden:

Dan kunnen ook wij toegerust worden voor nieuwe taken in ons leven
of voor het aanvaarden van een nieuwe levensfase.