In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

7e zo v Pasen C – Alfa en Omega, geen automerken

7e zo v Pasen C – Alfa en Omega, geen automerken
Echt/St.Joost, 8-5-16

Openbaring 22,12-14.16-17.20   “Ik ben de Alfa en de Omega”

Ik kan er niets aan doen, maar als ik in de eerste lezing
uit de Openbaring van Johannes de uitspraak van Jezus hoor
”Ik ben de Alfa en de Omega”, dan moet ik …
aan bepaalde automerken denken.
Waarschijnlijk is dat een afwijking die vooral bij mannen voorkomt.

Nu hebben de autofabrikanten natuurlijk met hun naamkeuze
iets willen zeggen: Wie zijn auto Alfa Romeo noemt,
zou daarmee kunnen suggereren, dat zijn merk de nummer 1 is,
zoals Alfa de eerste letter is van het Griekse alfabet.
En wie zijn auto Opel Omega noemt, suggereert
dat zijn auto in de goede zin van het woord “het einde” is.

Nu windt zich niemand erover op, wanneer je in de reclamewereld
je product uniek of beter dan anderen noemt.
Iedereen weet dat je dat met een korreltje zout moet nemen
en dat de tijd ervoor zorgt
dat andere producten spoedig de plaats aan de top zullen overnemen.

Anders is het echter wanneer een persoon van zichzelf beweert:
“Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste,
de Oorsprong en het Einde” (Openb.22,13).
Gaat het om een gewone mens die dit van zichzelf zou beweren,
dan zouden wij terecht aanstoot nemen aan zo veel verwaandheid.

Het is echter Jezus zelf die dit in het visioen aan Johannes
van zichzelf beweert.
Daarmee wordt de vraag of wij er aanstoot aan nemen of niet,
tot een testcase van ons geloof.

Of het is waar

dat Jezus Christus aan het begin en het einde staat
van alles,
van de hele bestaan der dingen,
van de wereldgeschiedenis,
ja zelfs van onze eigen levensgeschiedenis
– of wij het ons bewust zijn of niet, of wij het kunnen uitleggen of niet –

of het is niet waar.

Een ‘tussenwaarheid’ bestaat niet.

Elke relativering van de goddelijkheid van Jezus Christus maakt Hem
tot een gewone mens, misschien een buitengewone mens,
maar uiteindelijk toch alleen maar tot een mens.
En voor een gewone mens is de uitspraak
“Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste,
de Oorsprong en het Einde” (Openb.22,13)
pure verwaandheid.

De geloofskeuze dat het werkelijk waar is,
dat Jezus Christus de Alfa en de Omega is,
is natuurlijk politiek niet correct.
Geen waarheid mag vandaag nog blijvend of objectief genoemd worden.
Waarheden mogen meestal niet meer zijn dan automodellen
die elkaar in rap tempo opvolgen.

Wie echter iets zoekt dat niet gaat roesten of deuken oploopt,
die kan bij Hem terecht die is
“de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste,
de Oorsprong en het Einde”.