In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

7e zo dh jaar C – Hij is toch zo’n goede jongen

7e zo dh jaar C – Hij is toch zo’n goede jongen      Echt/St.Joost, 24-2-19

Vele jaren geleden kwam op het journaal een opmerkelijk bericht.

De camera liet een jonge man zien die gearresteerd werd en afgevoerd.
Hij had een roofmoord gepleegd.
Opmerkelijk aan dit nieuwsbericht was echter het feit
dat die jonge  man niet de enige was in zijn gezin
die een moord had gepleegd.

Zijn oudste broer had dit jaren eerder ook al gedaan
en zijn middelste broer ook, al was dat dan een moord zonder roof geweest.
Nu was dus de jongste de derde in het gezin
die een moord had gepleegd.
Alle drie waren ze namelijk in een zeer gewelddadig milieu terechtgekomen.

En toen kwam de moeder in beeld.
Zij huilde hartverscheurend.
En het enige wat ze kon uitbrengen waren de woorden:
“Hij is toch zo’n goede jongen”.

Laten wij deze woorden even tot ons doordringen.
“Hij is toch zo’n goede jongen”.

Zij zei niet: “Hij heeft het niet gedaan”.
Zij zei niet: “Hij was toch eens zo’n goede jongen”.

Maar zij zei, ondanks alles wat gebeurd was,
                    ondanks alles wat ze heel goed als kwaad erkende:
“Hij is toch zo’n goede jongen”.

Als moeder zag zij, wat niemand op dat ogenblik
van verontwaardiging,
van afschuw
en van voorsnel oordelen, nog zag.

Zij zag met moederlijke ogen,
zij zag met een moederhart,
zij zag met een innerlijke kennis die vaak alleen moeders hebben.

Zij zag tot in het hart van haar kind.
Ik weet niet hoe het verder ging met die man
die ongetwijfeld in de gevangenis terechtkwam.

Maar van een ding ben ik overtuigd:

de beste kans dat hij ooit tot oprechte spijt komt over zijn daden,
de beste kans dat hij ooit vergeving vraagt aan de familie van het slachtoffer ,
de beste kans dat hij aan zijn eigen verprutste leven
                nog een positieve wending kan geven
is dit geloof van zijn moeder in hem.

Van de moeder die van de misdadiger bleef houden,
maar de misdaad zelf veroordeelde.

Wanneer Jezus ons vandaag in het evangelie voorhoudt:

“Wees barmhartig zoals uw Vader barmhartig is.
Oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld worden.
Veroordeelt niet, dan zult ge niet veroordeelt worden” (Lc.6,36-37),

dan doet deze moeder ons voor hoe ver dit kan gaan.