- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

6e zo van Pasen A – Het ‘bijbaantje’ van de koning

6e zo van Pasen A – Het ‘bijbaantje’ van de koning           Echt/ St.Joost, 21-5-17

Wij hoorden het op het nieuws: Koning Willem Alexander heeft een ‘bijbaantje’.
Om de benodigde vlieguren voor zijn vliegbrevet bij elkaar te krijgen,
nam hij namelijk vaker als copiloot plaats in een passagiersvliegtuig.

Wanneer hij daarvoor in pilotenuniform over het vliegveld liep
of wanneer zijn stem over de boordradio te horen was,
dan hadden de meeste mensen de waarheid niet door, vertelde hij ons.

Want om de koning in deze omstandigheden te herkennen
is meer nodig dan een goed oog of een goed gehoor.
Je moet het ook principieel voor mogelijk houden.

Ook voor een andere hoge Gast geldt,
dat Hij niet bij voorbaat door iedereen te herkennen is.
Het gaat om de heilige Geest, vertelt ons het evangelie van vandaag,
“de Geest van de waarheid, voor wie de wereld niet ontvankelijk is,
omdat zij Hem niet ziet en niet kent” (Joh.14,17).

Ook deze hoge Gast heeft zijn voorwaarden om herkend te worden.
Jezus zelf legt ons vandaag uit dat de heilige Geest zich pas te kennen geeft
tijdens het in praktijk brengen van zijn geboden.

En die geboden van Jezus kun je samenvatten
in het dubbelgebod van de liefde tot God en de naaste.

Met andere woorden: Je komt pas tot het besef dat iets de waarheid is,
dat iets zo en niet anders van God gewild is, als je het uitgevoerd hebt.

Of: Je komt pas tot het besef dat God ons nabij is door zijn heilige Geest,
als je daden van geloof en liefde hebt verricht.

Wie op afstand blijft en geen daden stelt,
wie eerst de kat – of in dit geval God zelf – uit de boom wil kijken,
zal Hem dan ook niet zien of ervaren.

Terug naar het voorbeeld van koning Willem Alexander.
Nu het  feit van zijn ‘bijbaantje’ als piloot, dat tot nu toe verborgen was,
overal bekend is, zal de waarschijnlijkheid toenemen,
dat de koning in toekomst sneller herkend wordt
als hij weer eens plaatsneemt in een cockpit..

Maar ook voor de andere hoge Gast, de heilige Geest, geldt:
hoe meer mensen getuigen
dat ze de aanwezigheid van de heilige Geest ervaren hebben
toen ze de geboden van Jezus in praktijk brachten,
hoe groter de waarschijnlijkheid dat anderen erdoor nieuwsgierig worden
en eenzelfde stap aandurven.

Daarom roept ons Petrus ook op in de eerste lezing:
“Weest altijd bereid tot verantwoording aan alwie u rekenschap vraagt
van de hoop doe in u leeft” (1 Petris, 3,15).

En wat Willem Alexander betreft:
Wij wensen hem nog veel vliegplezier en altijd een behouden thuiskomst.