In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

6e zo v Pasen C – Liefde moet groeien

6e zo v Pasen C – Liefde moet groeien                  Echt/St.Joost, 1-5-2016

Joh. 14,23-29  Als iemand Mij liefheeft zal hij mijn woord onderhouden

Ik heb een klein neefje en als die zijn pap of fruithapje niet meer verder eet,
dan wordt een klein trucje toegepast. U kent het allemaal.

(Voordoen met lepeltje)
“Een lepeltje voor papa, een lepeltje voor mama, een lepeltje voor ome Rainer, enz.”
Natuurlijk lukt dit trucje niet meer bij elke leeftijd van een kind of bij elk soort eten.
Sommige kinderen lusten gewoon geen spinazie …

Maar een ding is duidelijk: met een appél aan de liefde
bereik je vaak meer dan met een beroep op plicht of met een bevel.

De paus die ons een prachtig pastoraal schrijven heeft geschonken
over huwelijk en gezin (Amoris Laetitiae = De vreugde van de liefde), past dit principe ook toe op volwassen mensen.

Zo schrijft hij (in nr. 134):
“De huwelijksliefde onderhoudt men niet daardoor,
dat men van de onverbrekelijkheid als van een plicht spreekt
of deze leer voortdurend herhaalt.

Neen, de huwelijksliefde wordt vaster door blijvend te groeien, aangespoord door de genade.
De liefde die niet meer groeit, raakt in gevaar.
Wij kunnen alleen groeien
wanneer wij op de goddelijke genade antwoorden
met meer daden van liefde, met gebaren van genegenheid
die frequenter, indringender, grootmoediger, tederer en vrolijker zijn” (Eigen vertaling).

De paus heeft zijn inzichten natuurlijk niet van een vreemde.
Ook Jezus appelleert in het evangelie van vandaag aan de liefde,
om te bereiken dat wij mensen Zijn woord onderhouden.

“Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden;
mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen
en verblijf bij hem nemen.
Wie Mij niet liefheeft, onderhoudt mijn woorden niet” (Joh.14, 23,-24a).

Inderdaad, liefhebben motiveert
om de woorden van Jezus te onderhouden.

Maar kennen wij zijn woorden?
Kennen wij ze echt, niet alleen oppervlakkig?
Proberen wij ons die woorden eigen te maken?
Ik wil in elk geval van mezelf niet beweren
dat ik mij al zijn woorden al eigen gemaakt heb.

En toch is dit heel belangrijk, niet alleen voor pastoors,
maar voor elke christen.

Niet voor niets laat de paus regelmatig bij zijn woensdagaudiënties
bijbeltjes uitdelen op het Sint Pietersplein.
Want hij weet, onbekend maakt onbemind.

En wat de paus over de liefde in het huwelijk zei,
dat geldt ook voor onze liefde tot de Heer zelf:
“Een liefde die niet meer groeit, raakt in gevaar”.

En zo willen wij bidden:

Kom, heilige Geest, Helper,
breng ons de woorden van Jezus in herinnering,
opdat onze liefde tot Hem mag groeien. Amen.