In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

6e zo dh jaar B – Vieze koffiekopjes  

6e zo dh jaar B – Vieze koffiekopjes                          Echt/St.Joost, 14-2-2021

Door medelijden bewogen stak Jezus de hand uit en raakte de melaatse aan.

Jezus wist, dat het wettelijk verboden was en vanuit menselijk oogpunt
ook heel onverstandig, om een melaatse aan te raken.
Jezus had daarom bv. alleen een machtwoord kunnen spreken
zoals Hij dat ook bij sommige andere wonderen deed.
En toch koos Jezus voor de aanraking.
Misschien om ons een voorbeeld te geven,
want genezing begint met het doorbreken van het isolement.

In mijn meer dan 35 jaar als priester heb ik dit
verschillende keren mogen meemaken.

Zo ben ik een keer door een medebewoner van een zieke persoon gevraagd
om op bezoek te komen. Ik kwam in een totaal verwaarloosd rijtjeshuis terecht.
Bijna alle meubelen en vloerkleden waren verdwenen
en grote honden liepen door het huis
die overal hun behoefte hadden achter gelaten.
En omdat de honden net zo in de war waren als de patiënt
was het een nogal beangstigende situatie.
De patiënt zelf was aanvankelijk helemaal niet gecharmeerd met mijn komst
en maakte nogal laatdunkende opmerkingen over mijn priesterschap.
Op een gegeven moment pakte hij een fles bier
en bood mij ook eentje aan, maar het was duidelijk te merken
dat hij verwacht had dat ik die zou weigeren.
Maar instinctief besefte ik dat ik op ooghoogte met hem moest praten,
strekte ik mijn hand uit en nam de fles aan.
Het ijs was gebroken.
En met onze bierflessen in de hand ontwikkelde zich een goed gesprek,
dat uiteindelijk zelfs in een biechtgesprek eindigde.

En andere keer en in een andere parochie
werd ik door een psychiatrisch patiënt uitgenodigd.
Toen ik zijn klein appartementje binnen kwam,
liepen er overal tamme ratten door de kamer.
De man hield zo zeer van die beestjes, die mij de stuipen op de nek jagen,
dat hij zelfs van alle overleden exemplaren foto’s aan de muur had hangen.
Op de plaats die hij mij aanbood om te gaan zitten
had zich net een bijzonder vet exemplaar breed gemaakt.
Ik heb hem dan toch maar vriendelijk verzocht,
of hij zijn vriendjes niet even in de kooi kon zetten,
wat hij dan ook aanstonds deed.
Maar toen hij van hetzelfde aanrecht waar ze nog net gelopen hadden,
de koffiekopjes haalde, had ik het toch even moeilijk.
En toch, ook nu besefte ik dat ik de innerlijke afstand moest overbruggen,
strekte ik mijn hand uit en dronk ik stoutmoedig mijn koffie.
Wij hadden een goed gesprek en wij konden zelfs over het geloof spreken.
Natuurlijk kon ik ook hem niet in alles helpen,
maar ik wist dat hem het bezoek goed gedaan had.

Het gaat erom de muren te doorbreken
die de ander bewust of onbewust om zich heen heeft opgetrokken,.

Ook al maken al de coronamaatregelen dit op dit moment moeilijk,
uit een vies kopje koffie te drinken kan nog altijd,
maar alleen als de naastenliefde erom vraagt.