- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

6de zondag na Pasen – De Geest van de waarheid

6e Zo na Pasen A    De Geest van de waarheid… blijft in u    (Joh.14,15-21)

(Vergrootglas meenemen)                                      St.Joost / Echt 25-5-2014

Ik heb u vandaag iets meegebracht: een mooi vergrootglas.
Zo’n vergrootglas hebben wij als kinderen weleens in de zon gehouden,
om vervolgens met de geconcentreerde lichtbundel een stukje papier
of een beetje droog gras te laten branden.

Natuurlijk laat ik u dit vergrootglas niet zien, om alleen maar kindsheidherinneringen op te halen. Nee, met het verhaal van het vergrootglas en de zon kan mooi worden uitgelegd wat ons het evangelie vandaag wil vertellen.

De zon lijkt op de hemelse Vader. Het vergrootglas op onszelf. En de Geest van de Waarheid, die in ons verblijft, op het vuur dat wordt ontstoken.

Bij het experiment met het vergrootglas geldt:
het is beslissend hoe je het vergrootglas in de zon houdt.
Als je het niet helemaal open naar de zon toe houdt, maar half weggedraaid, zal de lichtbundel niet sterk genoeg zijn.
Als je een gedeelte van het vergrootglas afdekt,
zal er geen goede bundeling van zonnestralen ontstaan.

In overdrachtelijke zin lijken ook wij op een vergrootglas.
Als wij ons niet helemaal naar God keren, maar gedeeltelijk weggedraaid staan, kan God in ons niet de Geest van de waarheid ontsteken.

Daarom begint de belofte om ons deze bijzondere Helper te geven
met de voorwaarde: “Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven…(Joh.14,15)”.

Waarom is er vaak zo weinig vurigheid onder de christenen?
Waarom hoor je soms zelfs van praktiseerde katholieken:
Zou het wel allemaal waar zijn?

Dat klinkt niet echt naar een Geest van waarheid in ons binnenste,
dat wil zeggen naar een innerlijk overtuigd zijn, naar een Godservaring
die ons niemand af kan nemen.

Maar als wij dan nagaan, hoe vanzelfsprekend wij vaak het vergrootglas van ons eigen ik ten dele afdekken wanneer wij het op God richten,
dan is het ook geen wonder dat Hij geen sterk lichtbundel in ons hart kan laten vallen.

Wees nu eerlijk bij uzelf:
Houdt u het vergrootglas van uw eigen ik altijd helemaal in de zon van God? Ook als het gaat om de belastingsaangifte, om eerlijkheid in het zakenleven, om trouw in het huwelijk, om terughoudendheid in het spreken over anderen?

Wie dus verlangt naar een innerlijk overtuigd zijn, naar een Geest der waarheid in zijn binnenste, die zou ermee moeten beginnen
het vergrootglas van zijn ik in volledige openheid naar God te keren.

Natuurlijk vlamt ook dan een brandend Godsbesef meestal niet onmiddellijk op, een besef dat in het evangelie van vandaag wordt omschreven met
“gij in Mij en Ik in u”.

Maar dat hebben wij al als kinderen geleerd bij onze experimenten met het vergrootglas. Je moet het vergrootglas wel stil houden, je moet wel geduld opbrengen, je moet gefocust blijven. Anders werkt het niet.

Dat geldt ook wanneer wij het vergrootglas van ons ik naar God houden.

Maar misschien vind u dit allemaal veel te veel moeite. Misschien denk u: wat heb ik eraan?

Daarom herneemt Jezus enkele verzen verder de gedachte van het onderhouden van de geboden en voegt er dan aan toe:

“Dit zeg ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden”( Joh.15,11).