- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

7e zondag van Pasen A – De herstart

7e zondag van Pasen A – De herstart                                 Echt, 24-5-2020

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus wordt deze preek van pastoor Kanke
per email verspreid en gepubliceerd op de website
www.parochieEcht.nl > Preken Jaar A

De eerste lezing laat ons zien
wat de apostelen direct na hemelvaart en voorafgaand aan Pinksteren deden:
Zij bleven eensgezind volharden in het gebed.

Het waren toen heel bijzondere dagen:

Nog nooit eerder in ons leven hebben wij christenen hier in het Westen
een voorbereidingstijd op Pinksteren meegemaakt, 
die zo veel overeenkomsten kent met de situatie van toen als dit jaar.

Altijd al zijn de feestdagen in het kerkelijk jaar meer
dan alleen maar herinneringen, maar ook een soort herbeleven.
Zo betekenen bv. de herinneringen aan Pinksteren
dat wij het Pinkstergebeuren een beetje opnieuw willen beleven.
En ik heb de indruk dat dit voor dit jaar heel in het bijzonder geldt.

Dit jaar valt namelijk het einde van het verbod op publieke vieringen
op de avond van Pinksteren.
En 1 juni, Tweede Pinksterdag, is dan het startpunt van de versoepelingen.

Dan mogen wij, zei het ook met de nodige veiligheidsmaatregelen
en met een beperkt aantal mensen,
als kerkgemeenschap weer bij elkaar komen.
Wat deze maatregelen concreet inhouden, zult u zo spoedig mogelijk horen.

Maar waar het nu op aan komt, is
dat wij deze herstart van de kerk als vierende kerkgemeenschap
biddend voorbereiden
zoals ook de apostelen het eerste begin van de kerkgemeenschap
biddend hebben voorbereid.

“Samen met Maria, de moeder van Jezus” deden ze dit.
Zo staat het in de Handelingen van de Apostelen.

Daarom is het goed om Maria, de Moeder van de Kerk,
in het bijzonder in deze dagen voor Pinksteren aan te roepen.

Bidden wij op haar voorspraak om de komst van de heilige Geest.

Mag ik u allen vragen, in deze dagen voor Pinksteren
elke dag de boven genoemde intenties in uw gebed mee te nemen?

Dan wordt 1 juni 2020 voor ons allen in meerdere opzichten een herstart!