In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

7e zondag van Pasen A – De herstart

7e zondag van Pasen A – De herstart                                 Echt, 24-5-2020

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus wordt deze preek van pastoor Kanke
per email verspreid en gepubliceerd op de website
www.parochieEcht.nl > Preken Jaar A

De eerste lezing laat ons zien
wat de apostelen direct na hemelvaart en voorafgaand aan Pinksteren deden:
Zij bleven eensgezind volharden in het gebed.

Het waren toen heel bijzondere dagen:

 • dagen van een soort lockdown in een bovenzaal,
 • dagen van reflectie en gebed,
 • dagen aan de vooravond van het ontstaan van de kerkgemeenschap.

Nog nooit eerder in ons leven hebben wij christenen hier in het Westen
een voorbereidingstijd op Pinksteren meegemaakt, 
die zo veel overeenkomsten kent met de situatie van toen als dit jaar.

 • Al weken lang is er in onze kerken een lockdown
  voor publieke vieringen,
 • al weken lang is er meer tijd voor bezinning en gebed
  door het wegvallen van zo veel andere dingen,
 • al weken lang bespeur je bij de mensen het verlangen
  om weer bij elkaar te mogen komen als kerkgemeenschap.

Altijd al zijn de feestdagen in het kerkelijk jaar meer
dan alleen maar herinneringen, maar ook een soort herbeleven.
Zo betekenen bv. de herinneringen aan Pinksteren
dat wij het Pinkstergebeuren een beetje opnieuw willen beleven.
En ik heb de indruk dat dit voor dit jaar heel in het bijzonder geldt.

Dit jaar valt namelijk het einde van het verbod op publieke vieringen
op de avond van Pinksteren.
En 1 juni, Tweede Pinksterdag, is dan het startpunt van de versoepelingen.

Dan mogen wij, zei het ook met de nodige veiligheidsmaatregelen
en met een beperkt aantal mensen,
als kerkgemeenschap weer bij elkaar komen.
Wat deze maatregelen concreet inhouden, zult u zo spoedig mogelijk horen.

Maar waar het nu op aan komt, is
dat wij deze herstart van de kerk als vierende kerkgemeenschap
biddend voorbereiden
zoals ook de apostelen het eerste begin van de kerkgemeenschap
biddend hebben voorbereid.

“Samen met Maria, de moeder van Jezus” deden ze dit.
Zo staat het in de Handelingen van de Apostelen.

Daarom is het goed om Maria, de Moeder van de Kerk,
in het bijzonder in deze dagen voor Pinksteren aan te roepen.

Bidden wij op haar voorspraak om de komst van de heilige Geest.

 • Dat de heilige Geest
  de bisschoppen en de uitvoerende priesters de wijsheid moge schenken
  om de kerkgang mogelijk te maken met inachtneming van de veiligheid
  en met behoud van eerbied en sacraliteit.
 • Dat de heilige Geest
  de gelovigen moge helpen om een goede afweging te maken
  of ze weer live aan een eucharistieviering deel gaan nemen
  of de TV-mis blijven volgen.
 • Dat de heilige Geest
  de hele kerkgemeenschap vernieuwd uit de corona-crisis laat verrijzen.
 • Dat de heilige Geest ons steeds moge herinneren
  om de positieve vruchten die in deze crisis zijn ontstaan
  ook voor de toekomst te bewaren:

  • de vruchten van onderlinge solidariteit,
  • de vruchten van onthaasting
  • en vruchten van omzien naar elkaar.

Mag ik u allen vragen, in deze dagen voor Pinksteren
elke dag de boven genoemde intenties in uw gebed mee te nemen?

Dan wordt 1 juni 2020 voor ons allen in meerdere opzichten een herstart!