- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

4e zo van Pasen  A – De Heer is mijn herder   

4e zo van Pasen  A – De Heer is mijn herder                              Echt, 3-5-2020

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus wordt deze preek van pastoor Kanke
per email verspreid en gepubliceerd op de website
www.parochieEcht.nl > Preken Jaar A

Op de 4e zondag van Pasen worden in de drie leesjaren A, B en C
de verschillende aspecten van het herderschap van Jezus belicht.
Dit herderschap van Jezus is de ultieme vervulling van het herderschap
dat al in het Oude Testament op Jahwe en het volk Israël werd toegepast.

Een van die prachtige oudtestamentische teksten is psalm 23.
Hij begint met de woorden: “De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort”.

Jaren geleden heb ik deze psalm op een onverwacht moment gehoord
en toen kwam die pas echt bij mij binnen, raakte hij mij diep.

Ik keek naar een heel realistische oorlogsfilm met hartverscheurende scenes.
En plotseling was er een scene met een legeraalmoezenier
die zich over een stervende soldaat boog
en door het lawaai van de schoten en het gekerm van de gewonden heen
deze psalm hardop bad.

Telkens kon je maar enkele tekstflarden verstaan: 

“Al voert mijn weg door donkere kloven, ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt”. 
—- “Gij nodigt mij aan uw tafel” —-
“Het huis van de Heer zal mijn woning zijn voor alle komende tijden”.

Ja, dacht ik bij mezelf, deze psalm omvat eigenlijk alles.
Hij is voor elk levensmoment geschikt,
voor blijde momenten en voor het stervensuur.

Toen heb ik die psalm van buiten geleerd en mij te eigen gemaakt.
En dat kan ik ook u alleen maar van harte aanbevelen.
Er gaat zo’n kracht van uit!

Laten wij psalm 23 even vers voor vers nagaan en vanuit Christus verklaren.

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort;
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed.
De psalm is op de eerste plaats spiritueel te verstaan, hoewel wij ook de materiele goederen aan de Heer te danken hebben. Wie zich aan de goede herder toevertrouwt, krijgt voedsel en frisse moed voor zijn ziel.
Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn Naam.
Door zijn stille ingevingen en door zijn Woord, opgeschreven in de Bijbel, wil de Heer ons rechte paden laten gaan. Hoofddoel is daarbij de verheerlijking van zijn Naam. Daartoe zijn wij immers geschapen, dat beantwoordt aan ons diepste wezen. Als wij die rechte paden gaan, worden wij gelukkig en tevreden.
Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.
De donkere kloven staan symbool voor moeilijkheden en tegenslagen, voor ziekte en sterven. Zij worden weliswaar niet weggenomen, maar de Heer laat ons ook dan niet alleen. Hij gaat met ons door de donkere kloven.
Uw stok en uw herdersstaf
geven mij moed en vertrouwen.
De stok en herdersstaf staan symbool voor zijn macht en zijn gezag over onze geestelijke vijanden en beproevingen. Zo wil de Heer ons moed en vertrouwen schenken in de geestelijke strijd.
Gij nodigt mij aan uw tafel
tot ergernis van mijn bestrijders.
De tafel staat enerzijds symbool voor de eucharistische tafel, anderzijds voor het hemels bruiloftsmaal.
Met olie zalft Gij mijn hoofd,
mijn beker is overvol.
De olie herinnert ons bv. aan de olie bij ons doopsel, maar ook aan het chrisma van ons vormsel, (de priesterwijding) en de olie van de ziekenzalving. Steeds weer worden wij met genade over­stelpt. Inderdaad, onze beker is overvol van genade!
Voorspoed en zegen verlaten mij nooit
elke dag van mijn leven.
Voorspoed en zegen verlaten mij nooit. Dat klinkt op het eerste moment een beetje wereldvreemd. Alsof er geen tegenslagen zijn in het leven. Maar spiritueel gezien kunnen uiterlijke tegenslagen gepaard gaan met innerlijke voorspoed en zegen.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden
.
In elk geval zijn voorspoed en zegen een belofte voor het leven na de dood. Niet als goedkope vertroosting op later, maar als een perspectief dat ook aan de ruwe werkelijkheid van dit leven reeds een nieuwe dimensie geeft.

Alle beweringen in psalm 23 gaan echter van de vooronderstelling uit,
dat wij de Heer ook werkelijk als onze herder aanvaarden.

Vandaag, op de Zondag van de Goede Herder,
willen wij ons allen daarom opnieuw aan die Goede Herder toevertrouwen.

En bidden wij ook dat in onze tijd voldoende mensen geroepen worden
om Hem in een godgewijd leven op een bijzondere wijze
als herder na te volgen.