In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Goede Vrijdag – Gebeden om thuis te bidden

Pastoor Ed Smeets, de vicaris voor liturgie van het bisdom Roermond
heeft voor u de volgende gebeden samen gesteld.

Klik hier > Thuis bidden in de Goede Week Goede Vrijdag   

Hier mijn eigen overweging in de vorm van een eigentijdse kruiswegstatie