- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

5e zo vd Vasten A – Kon Hij niet maken dat… 

5e zo vd Vasten A – Kon Hij niet maken dat…                            Echt, 29-3-20

Preek door pastoor Kanke over Joh. 11,1-45  of  (3-7.17.20-27.33b-45) 

Vanwege de coronacrisis werd de preek verspreid per email
en geplaatst op de website
www.parochieEcht.nl > Preken > Jaar A

“Kon Hij ( …) niet maken dat deze niet stierf? (Joh.11,37)”.
Kon Hij niet maken dat er geen pandemie is?
Kon Hij niet voor een wereld zorgen zonder ziekte en dood?

Die vragen komen bij ons mensen van nu net zo op als toen bij de mensen
die Jezus zagen wenen over de dood van Lazarus.

Kan Jezus, kan God, niet simpelweg dit allemaal voorkomen?
Of zijn lijden en dood nu net een bewijs dat er helemaal geen God is?

Vragen die weer helemaal actueel zijn.

Het evangelie van deze zondag licht de sluier van dit mysterie een beetje op.
Het geeft geloofsantwoorden, helpt ons licht te vinden in het donker
en troost in het verdriet, maar het geeft ons geen antwoord
dat eens en vooral alle vragen overbodig maakt.
Daarop moeten wij wachten tot na de dood.

 1. Een van de dingen die ons het huidige evangelie leert is
  dat Jezus niet bij iedereen op eenzelfde manier handelt.
  Gaat Hij de meeste zieken vrij snel genezen,
  zo zien wij dat Hij in het geval van Lazarus een ander tijdsplan heeft.
  Hij blijft eerst nog twee dagen ter plaatse totdat Hij innerlijk weet
  dat de zieke Lazarus gestorven is. Dan pas gaat Jezus naar Betanië.
  Het gevolg is dat Lazarus al vier dagen in het graf ligt
  als Hij eindelijk arriveert.Wat dan volgt, is een spectaculaire ervaringscatechese.
  Jezus demonstreert met de opwekking van Lazarus
  dat de dood niet het definitieve einde is.
  Dat Hij, Jezus zelf, de verrijzenis en het leven is
  en dat iedereen die in Hem gelooft, leven zal, ook al is hij gestorven.

 

 1. Wat ik mij afvraag – en daarmee komen wij bij een tweede punt –:

Was het wel nodig, om de mensen, nota bene zijn vrienden,
eerst zo veel leed te laten ervaren om de leer van de verrijzenis
duidelijk te maken? Kon Jezus dat niet ook op een andere manier?
Hier raken wij aan het nog veel grotere geheim van de gehele verlossing.
Kon God ons niet bij wijze van knopdruk vanuit de hemel verlossen?
Waarom de menswording, waarom de weg van lijden en dood,
waarom op de manier van het kruis?

Wij weten het niet. Dit antwoord zullen wij pas later krijgen.
Maar een ding weten wij wel,
een ding zien wij ook in het evangelie van vandaag weer:
God doet niets vanuit een kille afstand,
God blijft door zijn mens geworden Zoon tot in de diepste vezels
met ons mensen begaan.
Niemand lijdt alleen.
Daarom staat er in het huidige evangelie:

Jezus begon te wenen zodat de Joden zeiden:
‘Zie eens hoe Hij van hem hield’(vers 35-36).

 Niemand lijdt alleen.
Ook niet in de coronacrisis.
Vooruitlopend op wat komen zou, heeft Jezus aan het kruis
al het leed van de mensheid bij voorbaat op zich genomen.

 

 1. Het derde punt dat wij misschien uit het evangelie mee kunnen nemen,
  is het geloof van Marta die ondanks alles op Jezus blijft vertrouwen.Marta zei ook tot Jezus:
  “Heer, als Gij hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn.
  Maar zelfs nu weet ik, dat wat Gij ook aan God vraagt,
  God het U zal geven” (Joh.11, 21-22).

Als wij bij ziekte en dood God verwijten maken
of roepen dat God dan niet kan bestaan,
dan kan dit een eerste reactie van vertwijfeling zijn.
En dat zal God best wel begrijpen.

Maar als wij daarin volharden en ook op langer termijn
geen hulp van boven willen aanvaarden,
dan hebben wij ons er alleen maar zelf mee.
Want vluchten voor het leed gaat op den duur niet.

Laten wij daarom vragen:
God, schenk ook aan ons mensen van deze tijd iets van het grote geloof,
iets van het grote vertrouwen in Jezus, dat Marta bezielde. Amen.