- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Les 3a Communievoorbereiding – Het doopsel van Jezus

Les 3a Communievoorbereiding – Het doopsel van Jezus

 1. Hoe heet de man met de wilde haren en een kleed van kamelen huid?
  [ ]  Mozes
  [   ]  Jippi de hippie
  [   ]  Johannes de Doper
 2. Waar doopte Johannes de mensen?
  [ ] In een vijver
  [   ] In een rivier
  [   ] In een doopvont
 3. Hoe konden de mensen van toen laten zien
  dat ze vrienden van God wilden worden?
  [ ] door kleren of voedsel met anderen te delen
  [   ] door naar de kerk te gaan
  [   ] door een ketting met een kruis om te hangen
 4. Waarom vond Johannes het raar dat Jezus ook gedoopt wil worden?
  [ ] omdat hij niet wilde dat Jezus nat werd
  [   ] omdat Jezus het eigenlijk niet nodig had om gedoopt te worden.
        Gedoopt worden betekent, dat wij proberen te doen wat God vraagt.
        Jezus echter deed altijd al wat God, zijn Vader, wilde.
  [   ] omdat Jezus familie van hem was
 5. Hoe kwam de Geest van God op Jezus neer?
  [ ] Als eer duif
  [   ] Als een adelaar
  [   ] Als een bliksem
 6. Wat zei de stem uit de hemel?
  [ ] Dit is Jezus.
  [   ] Dit is mijn geliefde Zoon.
  [   ] Dit is de Redder

Bekijk heel oplettend de aftiteling. Op het einde staan er drie woorden.
De beginletters vormen een woord. Het woord vertelt ons hoeveel God
van je houdt. Hoe heet dit woord? _____________________________

Laat je ouders de antwoorden opsturen naar het emailadres van degene
die de communievoorbereiding doet (bv. 1a / 2b en het gezochte woord)