- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Les 2b Communievoorbereiding – Onze Vader 2

HET ONZE VADER – DERDE EN VIERDE ZIN


UW RIJK KOME

Het meisje maakt met haar handen een vloeiende beweging naar beneden, naar de aarde.
Gods Rijk moet immers vanuit de hemel hier naar de aarde komen en daar steeds groter worden.

 Waarvan is het woord ‘Rijk’ in het Onze Vader
de afkorting?(Kruis alleen het goede antwoord aan.)

1.[  ] afkorting van het woord ‘wereldrijk’’.

2.[  ] afkorting van het woord ‘rijkdom’.

3.[  ] afkorting van het woord ‘koninkrijk’’.

Gods Rijk zie je niet.
Maar overal waar mensen in God geloven en proberen goed te leven
is al een beetje het Rijk van God begonnen.
Jezus vergelijkt Gods Rijk met gist (bakpoeder) in een deeg of met zout in het eten.
Je ziet het bijna niet, maar het maakt het geheel wel beter.
Zo zorgen ook de goede mensen ervoor dat de hele wereld een beetje beter wordt.

UW WIL GESCHIEDE OP AARDE 

Het meisje wijst naar de aarde         

ZOALS IN DE HEMEL                           

Het meisje wijst naar de hemel 

Dit zijn de derde en vierde zin van het Onze Vader.
Leer elk zinnetje van het Onze Vader van buiten.
Met de gebaren erbij kun je de zinnetjes beter onthouden.
Begin dan weer van vooraf aan totdat je alle zinnen achter elkaar van buiten kent.
Verras je ouders met wat je al van buiten kent!