In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

6 zo dh jaar C – Het fundament van ons leven 

6 zo dh jaar C – Het fundament van ons leven      Echt/St.Joost, 17-2-19

Terwijl ons de evangelist Matteüs 8 zaligsprekingen overlevert,
vermeldt Lucas alleen 4 zaligsprekingen.

Maar daarvoor geeft Lucas aan de 4 zaligsprekingen een nog grotere gewicht
door tegenover elk van de zaligsprekingen een “wee u” te plaatsen .

Nemen wij bv. de eerste zaligspreking:
“Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort het Rijk Gods” (Lc. 6, 20b).

Door nu op het bijhorende “Wee u” te letten,
beseffen wij  waarom het Jezus hier ten diepste gaat.
“Maar wee u, rijken, want wat u vertroost, hebt ge al ontvangen” (Lc.6,24)

Jezus gaat het niet zozeer om het formele arm of rijk zijn,
maar om de principiële richting van ons leven:
leven wij voor het Rijk Gods of voor onze eigen troost?

Met andere woorden:
leven wij voor het eeuwig leven of alleen voor dit aardse leven?

Dit is wat de tegenoverstelling van “Zalig” en “Wee u” duidelijk wil maken.

Jezus spreekt de arme mensen niet zo maar heilig
of de hongerige, wenende  en vervolgde mensen.

En Hij veroordeelt ook niet zomaar de rijke mensen
of de verzadigde, lachende of bejubelde mensen.

Het verschil ligt veel dieper.
Hier gaat het erom te beseffen, waarop wij onze eigen zekerheid bouwen,
op welk fundament wij het bouwwerk van ons leven oprichten :
op datgene wat blijft of op datgene wat vergaat.

De tegenoverstelling van het “Zalig” en het “Wee u”
lijkt een beetje op de meridiaan van Greenwich,
de lijn waar de lengtegraad van de wereld gelijk aan 0 is,
de lijn die het westelijk gedeelte van de wereld scheidt van het oostelijke.
Die lijn is onveranderlijk.
Je bent of aan deze kant van de lijn of aan de andere.

Gelukkig is het evangelie minder star.
Ja, het is zelfs een oproep om in beweging te komen, mocht dat nodig zijn.
Het nodigt ons uit om telkens opnieuw te kiezen voor datgene wat blijft,
om nu al als kinderen van God te leven
… ook als dat inhoudt dat wij van deze wereld soms geen troost ervaren.

 

                                                           (Vrij naar Pater Raniero Cantalamessa OFM Cap.
Prediker van het Pauselijk Huis,  Commentaar op de 6e zondag door het jaar C (9-2-2007)