In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

5e zo vd Vasten B –De moestuintjes van Albert Heijn

5e zo vd Vasten B –De moestuintjes van Albert Heijn,St.Joost/Echt, 22-3-15

(Joh. 12,20-33, De graankorrel in de aarde)

 

Afgelopen weken had Albert Heijn weer een leuke actie:
mini moestuintjes.
Vooral de ouders van jonge kinderen waren enthousiast.
Konden ze zo hun spruit op een speelse manier
met de groeiwonderen van de natuur vertrouwd maken.
Intussen zijn er al heel wat plantjes uitgekomen
en beginnen ze flink te groeien.
Bij Albert Heijn is de actie nu afgelopen,
maar sommige tuincentra spelen er handig op in
en geven nu advies voor het ompoten
en het aanleggen van een echte moestuin.

Precies passend op het einde van de Albert Heijn-actie
speelt ook het evangelie van dit weekend erop in.

“Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen;
maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort”,
zegt ons Jezus vandaag. (Joh. 12,24).

Misschien is er onder al die jonge AH-tuinders een slimmerik
die opmerkt, dat een zaadkorrel niet helemaal sterft,
want als het écht dood is, kan er geen plantje meer uit voortkomen.

En gelijk heeft die.
Niet het zaadkorreltje sterft, maar de harde huls erom heen.
Binnenin zit het vol groeikracht, vol leven.

Zou Jezus dat niet geweten hebben? Natuurlijk wel.
Iets verder op zegt Hij dan ook:
Wie zijn leven in deze wereld gering acht (letterlijk: haat),
zal het ten eeuwigen leven bewaren
(vers 25).
Je kunt echter alleen iets bewaren, wat er tevoren nog is.
Dus, ook voor Jezus blijft het eigenlijke leven bestaan.

Wat is het dan, dat bij een mens moet sterven,
en wat is het, dat kan blijven leven?
Het is de harde huls van het egoïsme ,
de huls die ons opsluit in onszelf,
die moet sterven.
Dan kan het ware leven zijn groeikracht ontvouwen,
dat kan de heilige Geest, de leven gevende Geest,
in ons werkzaam worden.

Wij gaan groeien als persoonlijkheid,
wij zullen geestelijke vruchten voortbrengen
en wij zullen steeds meer lijken op het beeld
dat God in zijn droom van ons heeft.

Maar dat is nog niet alles:
Zoals een onschijnbare zaadkorrel
de kracht heeft door een dikke laag grond te breken,
zoals voor een kiemend plantje in sommige gevallen
zelfs een laag asfalt geen hindernis is,
zo zijn wij dan in staat,
zelfs door de barrière van de dood te breken.

De apostel Paulus heeft dit plechtig verkondigd:
“Als de Geest van Hem die Jezus van de doden heeft opgewekt,
in u woont,
zal Hij die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan,
ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken
door de kracht van zijn Geest, die in u verblijft” (Rom.8,11).

Wat een mooie boodschap,
en nu echt van de Grootste die op de kleintjes let.