- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

5e zo vd Vasten A – het meergranenbrood

5e zo vd Vasten A – het meergranenbrood                      Echt/St.Joost, 2-4-17

Ik hou van meergranenbrood.
U weet wel, zo’n brood vol met pitjes en zaadjes.
Maar een tijdje geleden beet ik bij een sneetje meergranenbrood
niet op een van de zaadjes, maar op een steentje dat erop leek.
Afgezien ervan dat het mij bijna een tand gekost had,
leverde het mij ook het idee op voor deze preek.

Want wat is het verschil tussen een steentje en een graanzaadje?
Een steen is onvruchtbaar, opgesloten in zichzelf, dood.
Een graanzaadje daarentegen
– als het tenminste nog niet gemalen en gebakken is –
bergt de kracht tot nieuw leven in zich, ook door de dood heen.

Wilt u weten wat  Paulus van de in zich opgesloten mensen vindt?
Van de onvruchtbare steentjes? Hij schrijft:
 
“Zij, die leven volgens het vlees, zinnen op wat het vlees wil” (Rom.8,5a).

En met ‘vlees’ bedoelt Paulus onze natuurlijke driften van bv.
machtstreven, begeerlijkheid en materialisme;
driften die niet door het luisteren naar Gods Geest
getemperd en gecorrigeerd werden.

En daarvan geldt: “Het streven van het vlees loopt uit op de dood” (vers.6a)

Maar van de praktiserende christen schrijft Paulus in de eerste lezing:

“Maar uw bestaan wordt niet beheerst door het vlees, doch door de Geest,
omdat de Geest van God in u woont”( vers 9a).

De christen die steeds weer probeert alle natuurlijke driften
waarvoor het woord  “vlees” staat door het luisteren naar Gods Geest
te temperen en te corrigeren,
die lijkt op het vruchtbare graanzaadje.
En Hij krijgt dan ook de belofte te horen:

“Als de Geest van Hem die Jezus van de doden heeft opgewekt, in u woont,
zal Hij die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan,
ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken
door de kracht van zijn Geest, die in u verblijft (Rom. 8,11).