In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

5e zo van Pasen B – De stofzuiger en het stopcontact

5e zo van Pasen B – De stofzuiger en het stopcontact         Echt/St.Joost, 2-5-21       

Ik heb u een paar handleidingen meegebracht:
een handleiding van een stofzuiger, een broodbakmachine
en een elektrische oven

Weet u wat bijna alle handleidingen gemeenschappelijk hebben:
Een bladzijde met de rubriek ”Problemen oplossen”

Nu is het interessant om te zien dat in bijna alle handleidingen
het eerstgenoemde probleem is:
Het apparaat werkt niet.

En wat wordt ons dan als oplossing aangereikt?
Controleer of de stekker van het apparaat in het stopcontact zit.

Misschien denkt u nu bij uzelf:
Daarvoor heb ik toch geen handleiding nodig, dat weet ik zelf ook wel.

En toch. Blijkbaar komt dit probleem vaker voor dan wij menen.
Ik denk namelijk dat zo’n handleiding samengesteld wordt
aan de hand van de dagelijkse ervaringen van de servicemonteurs.

Natuurlijk kunnen wij onze neus ophalen en denken:

Hoe stom moet je zijn om een dure servicemonteur te laten komen
terwijl je alleen de stekker van het apparaat in het stopcontact hoeft te steken,
om hem weer aan de praat te krijgen.

En toch. Blijkbaar is zo’n opmerking in de handleiding nodig.
Want verbonden zijn met de krachtbron is essentieel.

Dat vond Jezus trouwens ook.

In het evangelie van dit weekend zegt Hij namelijk:
“Los van Mij kunt gij niets” (Joh.15.5c).

Jezus gebruikt voor zijn vergelijking natuurlijk geen wasmachine of televisie,
die niet in het stopcontact zit. Jezus gebruikt een voorbeeld uit zijn tijd.

Hij vergelijkt zichzelf met een Wijnstok, waarvan wij de ranken zijn.
Als wij niet met Hem verbonden blijven zoals de ranken met een wijnstok,
dan zullen wij geen geestelijke vruchten dragen.
Dan heten wij misschien wij wel christen,
maar dan zal dit niemand aan ons merken.

Nu hebben wij in Nederland geen grote wijnbouwgebieden
en zullen wij daarom echte wijnstokken niet zo vaak zien.

Er is dus minder vaak een aanleiding
om aan de vergelijking van Jezus en de Wijnstok te denken.

Laten wij daarom vaker aan hedendaagse voorbeelden denken.
B.v. als de volgende keer de stofzuiger niet functioneert
omdat de stekker eruit ligt.

Wat voor een stofzuiger geldt die niet in het stopcontact zit,
die niet met een krachtbron verbonden is,
dat geldt ook voor ons en Jezus:

“Los van Hem kunnen wij niets” (vgl. Joh.15.5c).

Beste mensen, misschien denkt u dat het niet zo vaak gebeurt
dat wij mensen losraken van onze krachtbron Jezus Christus.

Maar ik denk dat het in onze tijd juist steeds vaker voorkomt
en alleen mijn pastorale zwijgplicht verbiedt mij
om concrete voorbeelden te noemen.

Het is een feit dat steeds meer gelovigen los raken
van hun krachtbron Jezus Christus
of denken dat ze het redden
met één acculading van ene kerstfeest naar het ander!

Hoe belachelijk is bv. een poetsvrouw, die met een koptelefoon op
aan het stofzuigen is en vanwege de harde muziek niet opmerkt,
dat de stofzuiger helemaal niet aanstaat.

Zijn wij christenen niet even belachelijk zijn
als wij zo maar doorgaan om ons zelf goede christen te vinden
terwijl wij niet regelmatig nagaan of wij nog met Christus verbonden zijn?

Want los van Hem kunnen wij werkelijk niets.