In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

5e zo van Pasen B – De openingsscherm van mijn computer

5e zo van Pasen B – De openingsscherm van mijn pc  St.Joost/Echt, 2-5-15

Evangelie Johannes 15,1-8  Ik ben de ware wijnstok

Op de openingsscherm van mijn computer heb ik lang geleden
een foto gezet van een wijnstok met prachtige, dikke druiven eraan.
Bezoekers, die daar een blik op werpen, menen meestal
dat dit met de voorliefde voor wijn te maken heeft,
die aan de meeste pastoors wordt toegeschreven.
Wat dat betreft, moet ik ze teleurstellen.
Ik weet wel een goed glas wijn te waarderen,
maar heb er verder weinig verstand van.

Waarom prijkt dan elke dag die foto op mijn computer?
Om mij te laten denken aan het evangelie van vandaag,
zodat ik mij afvraag: Ben ik nog verbonden met de Wijnstok Jezus Christus?

De vergelijking met de wijnstok is helder en eenvoudig,
en toch gedragen wij ons nog zo vaak als een rank,
die los van de wijnstok vrucht probeert te dragen.

Blijven wij even stilstaan bij het beeld van die rank op de grond,
los van de wijnstok. Daar groeit echt geen vrucht aan.
Die rank is vruchteloos en nutteloos.
Misschien bedoelt ze het wel goed,
misschien is ze wel voortdurend bezig
met “ik moet dit doen en ik moet dat doen”,
misschien kijkt ze wel de hele tijd
of er niet ergens als een klein druifje verschijnt.
Maar ondertussen vergeet die rank naar haar andere uiteinde te kijken,
naar het punt waar ze met de wijnstok verbonden had moeten zijn.

En zo gaat de rank vruchteloos door het leven.
Wat een tragedie dat kan zijn, ook voor de mensen om je heen,
beschrijft een zekere David Tryon.
Hij richt zich daarbij tot degene die niet met Christus verbonden is.
Het is natuurlijk te hopen dat wij dat wél zijn
of ten minste dat wij dat steeds weer opnieuw willen zijn.
David Tryon schrijft:

Onze holle, lege wereld is vol van vermoeide, bezwijkende,
dorstige, verbitterde levens,
en van al die mensen zijn er iedere dag weer een paar
die met jouw leven in contact komen.
Het is Gods bedoeling dat ze verfrist, versterkt en bemoedigd worden
door de vrucht die jij voortbrengt.
Maar omdat je een rank zonder vrucht bent,
gaan deze vermoeide, dorstige, verloren mensen aan je voorbij
zonder verfrist en gezegend te worden.
Wat ontzettend!
Je bent je nauwelijks bewust geweest van deze negatieve invloed
– hoe in feite anderen beroofd werden van liefde, vrede en vreugde
omdat jouw leven zonder vrucht bleef.

En wat een tragedie is zo’n leven vanuit je eigen gezichtspunt bezien.
Het is een verkwist leven. Het enige doel van de rank is vruchtdragen.
Als het daar niet van komt, dan heeft haar bestaan helemaal geen zin.

Je kunt je wel zelf op je schouders kloppen en zeggen:
Ik heb die diploma’s behaald, dat bedrijf opgericht, zo veel gepresteerd.
Maar zijn dat de vruchten die bij God tellen?
Hebben dat soort vruchten een eeuwig houdbaarheidsdatum?

De apostel Paulus heeft het over heel andere vruchten. Hij schrijft:

De vrucht van de Geest
(dat is dus de sap, die vanuit de wijnstok naar de ranken stroomt)
is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid,
geloof, zachtmoedigheid en ingetogenheid (Gal.5,22)
.
Paulus schrijft  ‘de vrucht’ (enkelvoud)
en noemt dan verschillende eigenschappen.
Daaruit volgt dat hij alle eigenschappen gezamenlijk bedoelt,
niet een keer die en dan weer een andere.
Al die eigenschappen samen kunnen wij inderdaad alleen voortbrengen
vanuit onze verbondenheid met Christus.

Maar hoe behouden wij die verbondenheid met de Wijnstok Jezus Christus?

 1. Nou, op de eerste plaats door het bewust te willen:
  “Jezus, ik wil vandaag met U verbonden blijven
  zoals de rank met de wijnstok.
  Want van U komt al het geestelijk leven,
  van U komt alle geestelijke vruchtbaarheid.
  Zonder U kan ik echt niets”.
   
 2. Om ons iets echt bewust te maken,
  moeten wij ons de tijd gunnen om het te laten bezinken.
  Daarom is een dagelijkse stille tijd,
  waarin wij ons zijn aanwezigheid voor ogen halen, zo belangrijk.
 3. Wat vervolgens gebeurt, beschrijft Jezus zelf:
  “Elke rank die wel vrucht draagt zuivert Hij (de hemelse Vader),
  opdat zij meer vrucht mag dragen.
  Gij zijt al rein dank zij het woord dat Ik tot u gesproken heb”
  (Joh.15,2b-3)

  Met andere woorden, in die dagelijkse stille tijd
  zullen wij steeds meer gevormd en gezuiverd worden
  door het Woord van God
  .
  Het is een beproefde methode
  om daarvoor een missaaltje te nemen
  met de schriftlezingen van elke dag.
  Maar je krijgt die dagelijkse lezingen intussen natuurlijk ook
  als app’je voor je tablet. (App: Evangelizo).

Ziet u er toch nog tegenop? Denkt dat het teveel inspanning kost?

Vergeet dan niet dat Jezus ons in hetzelfde hoofdstuk
van het evangelie belooft:

“Dit zeg ik u, opdat  mijn vreugde in u moge zijn
en uw vreugde volkomen moge worden “(Joh.15,11).