- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

5e zo van Pasen A – Gedachtenexperimenten

5e zo van Pasen A – Gedachtenexperimenten      Echt/St.Joost, 14-5-17

“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven” (Joh.14,6).

Hoe vaak hebben wij deze woorden van Jezus al gehoord.
Maar om ons de hele omvang van deze woorden duidelijk te maken,
nodigt ons de beroemde theoloog Romano Guardini
tot het volgende gedachtenexperiment uit:

Stel je voor, dat Christus tenietgedaan kon worden.
Dan bleef de waarheid die Hij geleerd heeft, niet gewoon bestaan,
zoals bij elk andere leraar de leer blijft bestaan,
wanneer de leraar overleden is.

Neen, de waarheid zelf zou dan niet meer bestaan.
Want zijn uitspraak: “Ik bén de waarheid”, die moeten wij letterlijk nemen.
Hij is de levende waarheid.

Zonder Hem, de Zoon van God,
de alfa en de omega,
het begin van de schepping en haar uiteindelijke doel
is alles zinloos en verkeerd.

En Guardini nodigt ons tot een tweede gedachtenexperiment uit:
Stel je de hele wereld als een cruiseschip voor,
zo’n gigantisch vaartuig dat inderdaad een wereld op zichzelf vormt.
Aan boord zijn goede en minder goede mensen,
mensen die anderen helpen en dienstbaar zijn,
maar ook mensen die alleen aan zichzelf denken en anderen uitsluiten.

Christus schaart Zich nu niet in de lange rij
van filosofen en leraren en godsdienststichters ,
die de mensen op dat schip willen leren een beetje beter te leven.

Want alleen een nieuwe filosofie, een nieuwe leer, een nieuwe waarde
boven op de reeds bekende zal aan de koers van het schip zelf
niets veranderen.

Een nieuwe leer of filosofie laat die mensen hooguit op dat schip
van links naar recht lopen of van voor naar achter.
Neen, Christus is niet gekomen
om het een of ander óp het schip te veranderen,
maar om ons te laten zien dat het gehele schip een verkeerde koers heeft
en dat het zijn ondergang tegemoet vaart.

En Hij zegt ons: Ik ben dé Weg, Ik ben de enige juiste koers.

Hij zegt ons: Ik ben dé Waarheid,
want Ik ben de enige die je de laatste zin aan het leven kan geven;
de enige die je een thuishaven kan bieden,
want niemand anders heeft ooit de dood overwonnen.

Hij zegt ons: Ik ben hét leven,
want elk leven dat definitief met de dood eindigt, is geen echt leven,
is alleen maar een soort levenslang stervensproces.

Geloven betekent daarom
dat wij steeds opnieuw onze kompasnaald op Christus richten,
met onze gedachten, met ons hart en met ons gevoel
koers nemen op Hem.

_____

Vrij naar Romano Guardini, De Heer, Uitgeverij Het Spectrum, 1956, blz. 373-375.