In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

5e zo na Pasen B – Het doet goed, om goed te doen

5e zo na Pasen B – Het doet goed, om goed te doen Echt/St.Joost, 29-4-18

Ik spreek nog vaker een van de jongeren
die vorig jaar meewaren naar Auschwitz.
Het is een jonge dame die best wel goed nadenkt over haar leven.
Een van haar prachtige uitspraken was: “Het doet goed, om goed te doen”.

Zo’n uitspraak past heel mooi bij de lezing
uit de Eerste brief van de heilige apostel Johannes, die wij vandaag horen.
Johannes schrijft namelijk:

“Vrienden, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen,
maar met concrete daden” (3,18).
En hoe goed ons dat doet, legt Johannes als volgt uit:

“Dat is onze maatstaf; daardoor krijgen wij de zekerheid
dat wij thuishoren bij de waarachtige God” (vers 19).

Ja, Johannes gaat nog een stap verder.
Hij heeft het niet alleen erover dat het ons goed doet om goed te doen,
omdat wij dan weten dat wij thuishoren bij God.
Hij schrijft zelfs dat het ons in zekere zin ook goed maakt, wanneer hij zegt:

“Dan mogen wij ook voor zijn aanschijn ons geweten geruststellen,
ook als het ons veroordeelt,
want God is groter dan ons hart en Hij weet alles (vers 19b-20).
Johannes zegt hier natuurlijk niets anders dan wat Jezus al verkondigd had,
bv. tegenover de zondares die Hem de voeten zalfde.

Toen verklaarde Jezus: “Daarom zeg Ik u: haar zonden zijn haar vergeven,
al waren ze vele, want zij heeft veel liefde betoond.
Maar wie weinig wordt vergeven, heeft weinig liefde.’(Lc. 7,47).
Jezus zelf heeft ons toen duidelijk gemaakt:
Goed te doen, doet niet alleen goed, het maakt je zelfs goed”.

Hiermee is natuurlijk niet bedoeld ,
dat wij Gods liefde en vergeving als het ware
door onze goede daden kunnen afkopen.

En daarmee is ook niet bedoeld, dat wij geen berouw hoeven te hebben,
als wij maar goede daden kunnen laten zien.

Maar daarmee is bedoeld dat wij door concrete daden van liefde 
steeds dichter kunnen komen bij de God, die Liefde is
en die ons in het gelaat van onze naaste
het gelaat van zijn eigen Zoon laat zien.

Wat een prachtig geloof hebben wij!
En inderdaad: “Het doet goed, om goed te doen”